SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Krupinská ľudová banka, Krupina

Krupinská ľudová banka vznikla v roku 1904 ako nový právny subjekt pod názvom Korponai takarék és hitelintézet, részvénytársaság, s akciovým kapitálom 30 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). V roku 1906 bol akciový kapitál zvýšený na 60 tisíc K. Na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 7. februára 1909 rozhodli akcionári o zmene názvu na Korponai népbank. O dva roky neskôr bol akciový kapitál zvýšený na 120 tisíc K. V roku 1917 uzavrela Krupinská ľudová banka afilačnú zmluvu s Hungaria bank, Budapešť, pričom akciový kapitál spoločnosti bol zvýšený na 300 tisíc K. Koncom roka 1920 akcionári banky odsúhlasili fúziu so Zvolenskou ľudovou bankou, na základe čoho prestala Krupinská ľudová banka existovať ako samostatný právny subjekt. Spolu s bývalou Krupinskou sporiteľňou sa stala krupinskou filiálkou Zvolenskej ľudovej banky vo Zvolene, ktorá bola od roku 1921 zmenená na Národnú banku v Banskej Bystrici.

Z pôsobenia banky sa zachovalo päť kníh zápisníc správnej rady a riaditeľstva z rokov 1904 – 1920. Krupinská ľudová banka pôsobila ako peňažný ústav s maďarskou správou, preto sú dokumenty písané v maďarskom jazyku. V roku 1920 sa už objavujú zápisy aj v slovenčine. Archívny fond bol spracovaný v archíve Národnej banky Slovenska v roku 2008 a bol k nemu vytvorený inventár, ktorý bol v roku 2016 revidovaný.

Dátum poslednej úpravy: 11. septembra 2019