SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Fraštácka banka, Hlohovec

Fraštácka banka v Hlohovci bola založená v roku 1872 pod názvom Fraštácka sporiteľňa, účastinná spoločnosť (Galgóczy takarékpénztár, r. t.), s akciovým kapitálom 120 tisíc zlatých, ktorý bol po prechode na korunovú menu v roku 1900 prepočítaný na 240 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). V roku 1910 bol akciový kapitál zvýšený na 360 tisíc K a v roku 1917 na 720 tisíc K.

Fraštácka banka, Hlohovec - torzo účastiny, 1926_01Obchody banky sa do roku 1918 vyvíjali priaznivo, pričom sa zamerala na poskytovanie drobných úverov miestnym živnostníkom, remeselníkom a obchodníkom. Väčšina z nich bola hypotekárne zabezpečená.

Po vzniku prvej Československej republiky pomerne rýchlo prekonala straty súvisiace s jej angažovanosťou pri úpise vojnových pôžičiek a postupne stabilizovala svoje postavenie. Každý rok vykazovala čistý zisk, napríklad v roku 1920 to bolo 41 994 korún československých (Kč) a v roku 1921 to bolo 39 814 Kč. V tomto období vyplácala pravidelne dividendy vo výške 4 %.

Po prijatí tzv. sporiteľničného zákona v roku 1920 musela v roku 1921 zmeniť svoj názov na Fraštácka banka. V roku 1926 prevzala formou fúzie Fraštácky úverný ústav v Hlohovci a zvýšila svoj akciový kapitál na 800 tisíc Kč. Patrila do záujmovej sféry Slovenskej všeobecnej úvernej banky v Bratislave. Ako samostatný peňažný ústav pôsobila do roku 1930, keď sa zlúčila s Trnavskou I. bankou v Trnave.

Archívne dokumenty z činnosti banky sa zachovali iba v obmedzenom množstve. Okrem domáceho a obchodného poriadku z roku 1873 a výročnej správy z roku 1920 ide najmä o úverové spisy klientov banky. Dokumenty banky boli v roku 1956 prevezené do podnikového archívu Štátnej banky československej v Marianke a v roku 2013 došlo k ich čiastočnému spracovaniu v archíve Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave, kde sú uložené.

Dátum poslednej úpravy: 19. septembra 2019