SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Bardejovská sporiteľňa, Bardejov

Bardejovská sporiteľňa, účastinná spoločnosť v Bardejove (Bártfai takarékpénztár, részvénytársaság), bola založená v roku 1869. Akciový kapitál spoločnosti bol 30 tisíc zlatých. Na 120 tisíc zlatých bol zvýšený v roku 1882. V roku 1907 vzrástol na 240 tisíc rakúsko-uhorských korún (K) a v roku 1914 na 480 tisíc K. Nominálna hodnota 2 400 kusov akcií bola 200 K za kus.

Bardejovská sporiteľňa, Bardejov - účastina, 1907Spoločnosť bola oprávnená vykonávať v rámci zákonných ustanovení všetky bankové obchody ako preberať vklady, sprostredkovať pôžičky, predávať a kupovať nehnuteľnosti, vymáhať rôzne pohľadávky a prijímať depozity.

Bardejovská sporiteľňa nemala filiálky. V roku 1913 afilovala Prešovskú sporiteľňu v Prešove a v tom istom roku fuzionovala s Bardejovskou úvernou bankou v Bardejove. Pravdepodobne v roku 1921 sa premenovala na Bardejovskú I. úvernú banku. V roku 1924 ju prevzala Tatra banka a ona sa stala súčasťou jej filiálky v Bardejove.

Podľa záznamov peňažných a obchodných ročeniek Compass mala banka v rokoch 1907 - 1908 čistý zisk 42 tisíc K. Vklady na vkladných knižkách vykázala v hodnote 2,2 milióna K a úvery poskytla vo výške 2 milióny K. Celkový obrat činil 15 miliónov K. V rokoch 1914 - 1915 vklady vzrástli na 2,4 milióna K, úvery na 2,5 milióna K a čistý zisk sa pohyboval v rozmedzí 55 - 65 tisíc K.

Členmi správnej a dozornej rady spoločnosti boli Ernest Exner, Július Locherer, Július Bartsch, Ármin Blumenfeld a ďalší. Prokuristom bol Karol Scholze, hlavným účtovníkom Jakub Szobel a pokladníkom Richard Lugner.

Písomný materiál banky bol uložený v archíve Štátnej banky československej (ŠBČS) v Humennom do roku 1962, keď bol na základe príkazu krajskej pobočky ŠBČS v Košiciach prevezený do krajského archívu ŠBČS v Košiciach. V roku 1995 bol prevezený do archívu Národnej banky Slovenska v Bratislave na Krajnej 27 a odtiaľ v roku 2003 do budovy jej archívu na Cukrovej 8 v Bratislave.

Celkovo sa zachovaný archívny materiál skladá z dvoch škatúľ spisov a 24 prevažne účtovných kníh. Inventár k fondu bol vytvorený v roku 1963 a revidovaný v roku 2015.

Dátum poslednej úpravy: 3. júna 2020