SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Bardejovská úverná banka, Bardejov

Bardejovská úverná banka, účastinná spoločnosť v Bardejove (Bártfai hitelbank részvénytársaság), bola založená v roku 1894. Základná istina spoločnosti predstavovala 120 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). Nominálna hodnota 600 kusov akcií bola 200 K za akciu.

Spoločnosť bola oprávnená uskutočňovať v rámci zákonných ustanovení všetky bankové obchody ako preberať vklady, sprostredkovávať pôžičky, predávať a kupovať nehnuteľnosti, vymáhať rôzne pohľadávky a prijímať depozity.

Bardejovská úverná banka patrila k menším peňažným ústavom. V roku 1907 vykázala čistý zisk 20 tisíc K, vkladov na vkladných knižkách bolo v hodnote 850 tisíc K, pôžičky poskytla v hodnote takmer 1 milióna K.

Členmi správnej a dozornej rady boli v tom čase Alajos Rhody, Štefan Tischer, Jozef Biloveczky, Jozef Korn, Jozef Dvortsák a ďalší, riaditeľom bol Vojtech Mosánszky, účtovníkom Jakub Szobel a pokladníkom Jozef Holenia.

V roku 1914 prevzala Bardejovskú úvernú banku Bardejovská sporiteľňa, pričom názov ústavu, ktorý touto fúziou vznikol, bol Bardejovská I. úverná banka. Tá existovala do roku 1924, keď ju prevzala Tatra banka a ona sa stala súčasťou jej filiálky v Bardejove.

Z písomného materiálu banky sa uchovali len zlomky, ktoré boli uložené v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Humennom. Na základe príkazu krajskej pobočky Štátnej banky československej boli v roku 1962 prevezené do krajského archívu Štátnej banky československej v Košiciach. V roku 1995 boli prevezené do archívu Národnej banky Slovenska, najprv do budovy na Krajnej 27 v Bratislave, a v roku 2003 do budovy na Cukrovej 8 v Bratislave.

Celkovo sa zachovalo 7 kníh, prevažne účtovných. Prvý dočasný inventár k fondu bol vyhotovený v roku 1967 a zrevidovaný v roku 2015.

Dátum poslednej úpravy: 10. apríla 2019