SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Zvolenská sporiteľňa, Zvolen

Bola založená v roku 1872 pod názvom Zólyom városi népies takarékpénztár (Zvolenská ľudová sporiteľňa). Nemecký názov bol Volkssparcassa in Altsohl. Akciový kapitál 40 tisíc zlatých bol v roku 1887 zvýšený na 80 tisíc zlatých. V roku 1900 bol po prechode na rakúsko-uhorskú korunovú menu prepočítaný na 160 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). Názov sporiteľne bol pravdepodobne v súvislosti so vznikom konkurenčného slovenského peňažného ústavu Zvolenskej ľudovej banky zmenený v roku 1902 na Zvolenská sporiteľňa (Zólyomi takarékpénztár).

Išlo o menší maďarský peňažný ústav, ktorý sa zameral najmä na prijímanie vkladov a poskytovanie zmenkových a hypotekárnych pôžičiek. Postupne dochádzalo k zvyšovaniu akciového kapitálu sporiteľne až na 482 500 K v roku 1917. Zvyšovanie akciového kapitálu sa uskutočňovalo aj v dôsledku fúzií s menšími bankami. V roku 1912 prevzala Zvolenská sporiteľňa Zvolenskú úvernú banku (Zólyomi hitelbank) s akciovým kapitálom 200 tisíc K a v roku 1917 prevzala Pliešovskú sporiteľňu (Tótpelsöci takarékpénztár) s akciovým kapitálom 100 tisíc K, ktorú zmenila na svoju filiálku.

V roku 1918 sa Zvolenská sporiteľňa stala afilovaným ústavom Maďarskej všeobecnej úverovej banky v Budapešti (Magyar általános hitelbank), pričom došlo ku zvýšeniu jej akciového kapitálu na 1 milión K. Dlhoročným predsedom správnej rady banky bol Matej Škovira a hlavným účtovníkom Samuel Markovič.

V roku 1921 došlo k zmene názvu peňažného ústavu na Zvolenská stará banka a v roku 1922 k fúzii s Tatra bankou. Samuel Markovič sa stal vedúcim (dirigentom) filiálky Tatra banky vo Zvolene, ako aj členom miestneho výboru filiálky.

Archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti Zvolenskej sporiteľne boli pôvodne uložené v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Ružomberku, kde boli usporiadané a bol k nim vyhotovený dočasný inventár. V roku 1993 boli prevezené do archívu Národnej banky Slovenska v Bratislave na Krajnej 27 a v roku 2003 do jej archívu na Cukrovej 8. Tu bol dočasný inventár z roku 1968 zrevidovaný.

Z činnosti Zvolenskej sporiteľne sa zachovali dve knihy akcionárov z rokov 1909 - 1929, kniha depozitov z rokov 1910 – 1920 a torzo spisov týkajúcich sa fúzie.

Dátum poslednej úpravy: 28. júna 2018