SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Zbierka cenných papierov

Zbierka cenných papierov vznikla v 90-tych rokoch minulého storočia z dokumentov nájdených pri spracovávaní fondu Štátnej banky československej. V súčasnosti ju tvoria tvoria záložné a rentové listy, dlžobné úpisy, obligácie, štátne pokladničné poukážky, ako aj podielové listy a účastiny rôznych finančných a hospodárskych spoločností. Najstarší cenný papier, účastina Bratislavskej sporiteľne (Pozsonyi takarékpénztár, r. t.) so sídlom v Bratislave, pochádza z roku 1843. Tieto cenné papiere stratili svoju finančnú hodnotu (najstaršie ešte počas peňažnej reformy v roku 1953) a dnes sú z nich nonvaléry (bezcenné papiere). Majú však dokumentárno-historický a umelecký význam.

K zbierke je vytvorený katalóg. Obsahuje vyše 900 inventárnych jednotiek spracovaných podľa emitentov cenných papierov. Počet jednotlivín prevýšil 1 800 kusov. Pochádzajú z obdobia rokov 1843 – 1996. Zbierka sa neustále dopĺňa spracovávaním archívnych fondov a akvizíciami.

Zbierka cenných papierov - účastina Bratislavskej sporiteľne
 

Dátum poslednej úpravy: 8. januára 2019