SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Úverná banka, Banská Bystrica

Úverná banka, účastinná spoločnosť, Banská Bystrica, bola založená 2. apríla 1876 s účinnosťou od 25. augusta 1873. Jej prvý názov bol Úverkový spolok v Banskej Bystrici (maďarský názov Beszterczebányán Hitelegylet, nemecký názov Creditverein in Neusohl). Od roku 1892 začala používať názov Úverná banka.

Základná istina bola 150 tisíc zlatých, pozostávala z 3 tisíc kusov akcií v hodnote 50 zlatých za kus. Zakladajúcimi členmi banky boli staviteľ Ľudovít Rosenauer, Pavol Szumrák, Ľudovít Biermann, Daniel Nádeja, Július Grillusz, Ede Rippely, Arzén Amann, Samuel Percian, advokát Andrej Handzlík. Členmi správy sa stali Ernö Heinrich, Jozef Szakmáry, Simon Strelinger, Daniel Barna, Daniel Nádeja, Ľudovít Rosenauer, Imrich Lazarovič, Otto Holesch, ako náhradníci Július Csesznak a Ľudovít Linkesch.

V roku 1897 bola účastinná istina zvýšená na 600 tisíc rakúsko-uhorských korún (K), v roku 1910 na 800 tisíc K. V roku 1921 sa uvažovalo o fúzii s Tatra bankou v Martine, ktorú napokon valné zhromaždenie odsúhlasilo. Taktiež bolo schválené zvýšenie účastinnej istiny na 5 miliónov korún československých (Kč). Dňa 9. mája 1921 bol ustanovený miestny výbor Tatra banky, filiálky v Banskej Bystrici, ktorého členmi boli Július Csesznak, Otto Holesch a dirigent Michal Selecký. V čase zániku Úvernej banky fúziou s Tatra bankou tvorili vklady sumu 10,59 miliónov Kč a zisk bol vo výške takmer 200 tisíc Kč. V rezervnom fonde bolo 2,72 milióna Kč.

Zachované dokumenty boli uložené v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Ružomberku. Po roku 1990 boli prevezené do budovy archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ sa v roku 2003 previezli do budovy archívu na Cukrovej 8 v Bratislave. Dočasný inventár k tomuto fondu bol vyhotovený v roku 1968 a doplnený a revidovaný bol v roku 2016. Fond tvoria najmä záverečné účty a výročné správy z raného obdobia existencie banky.

Dátum poslednej úpravy: 8. januára 2019