SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Sporiteľňa XVI spišských miest, Spišská Nová Ves

Sporiteľňa XVI spišských miest, účastinná spoločnosť, bola založená v roku 1845 pod názvom Szepesi XVI városi takarékpénztár, r. t. Akciový kapitál účastinnej spoločnosti bol 31 500 zlatých a pozostával z 300 kusov akcií po 105 zlatých. V roku 1921 - tesne pred ukončením činnosti banky - bol akciový kapitál 720 tisíc korún československých (Kč). Predmetom a účelom peňažného ústavu bolo prijímať vklady, poskytovať pôžičky, kupovať a predávať nehnuteľnosti a uskutočňovať bankové obchody každého druhu.

V roku 1907 mala banka čistý zisk 32 tisíc rakúsko-uhorských korún (K), vklady vykazovala vo výške 2,6 milióna K a úvery poskytla vo výške 3 milióny K. Podľa záznamov peňažných ročeniek Compass mala v rokoch 1913 - 1915 čistý zisk 90 tisíc K, vklady v hodnote 3,2 milióna K a úvery poskytla vo výške 3 milióny K. V obchodnom roku 1921 vykázala čistý zisk 29 tisíc Kč, vklady vo výške 7,8 milióna Kč a úvery poskytla za 7 miliónov Kč.

Členmi správnej a dozornej rady boli v tom čase barón Aladár Wieland, Gustáv Thern, Aladár Scherffel, Kornel Folgens, Antal Teschler, Koloman Langsfeld, Ladislav Wagner, Július Frenda, Juraj Langsfeld - účtovník a Oskar Jantner - pokladník.

Sporiteľňa XVI spišských miest pôsobila do roku 1922, keď ju prevzala Spišskonovoveská úverná banka v Spišskej Novej Vsi.

Zachovaný archívny materiál bol uložený v archíve Štátnej banky československej v Bratislave do roku 1965, potom bol na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezený do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. Dokumenty boli po roku 1990 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ boli v roku 2003 prevezené do budovy archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave.

Dokumenty sú uložené v jednej škatuli. Zachoval sa iba zlomok úverových spisov z rokov 1875 - 1919, bilancia z rokov 1878 - 1894 a vkladná knižka. Inventár k fondu bol vypracovaný v roku 1967 a v roku 2016 bol revidovaný v archíve Národnej banky Slovenska.

Dátum poslednej úpravy: 9. septembra 2020