SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Sporiteľňa XVI spišských miest, Spišská Nová Ves

Sporiteľňa XVI spišských miest, účastinná spoločnosť, bola založená v roku 1846 pod názvom Szepesi XVI városi takarékpénztár, r. t. Akciový kapitál účastinnej spoločnosti bol 31 500 zlatých a pozostával z 300 kusov akcií po 105 zlatých. V roku 1921 - tesne pred ukončením činnosti banky - bol akciový kapitál 720 tisíc korún československých (Kč). Predmetom a účelom peňažného ústavu bolo prijímať vklady, poskytovať pôžičky, kupovať a predávať nehnuteľnosti a uskutočňovať bankové obchody každého druhu.

V roku 1907 mala banka čistý zisk 32 tisíc rakúsko-uhorských korún (K), vklady vykazovala vo výške 2,6 milióna K a úvery poskytla vo výške 3 milióny K. Podľa záznamov peňažných ročeniek Compass mala v rokoch 1913 - 1915 čistý zisk 90 tisíc K, vklady v hodnote 3,2 milióna K a úvery poskytla vo výške 3 milióny K. V obchodnom roku 1921 vykázala čistý zisk 29 tisíc Kč, vklady vo výške 7,8 milióna Kč a úvery poskytla za 7 miliónov Kč.

Členmi správnej a dozornej rady boli v tom čase barón Aladár Wieland, Gustáv Thern, Aladár Scherffel, Kornel Folgens, Antal Teschler, Koloman Langsfeld, Ladislav Wagner, Július Frenda, Juraj Langsfeld - účtovník a Oskar Jantner - pokladník.

Sporiteľňa XVI spišských miest pôsobila do roku 1922, keď ju prevzala Spišskonovoveská úverná banka v Spišskej Novej Vsi.

Zachovaný archívny materiál bol uložený v archíve Štátnej banky československej v Bratislave do roku 1965, potom bol na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezený do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. Dokumenty boli po roku 1990 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ boli v roku 2003 prevezené do budovy archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave.

Dokumenty sú uložené v jednej škatuli. Zachoval sa iba zlomok úverových spisov z rokov 1875 - 1919, bilancia z rokov 1878 - 1894 a vkladná knižka. Inventár k fondu bol vypracovaný v roku 1967 a v roku 2016 bol revidovaný v archíve Národnej banky Slovenska.

Dátum poslednej úpravy: 7. januára 2019