SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Spišskonovoveská úverná banka, Spišská Nová Ves

Spišskonovoveská úverná banka, účastinná spoločnosť, bola založená v roku 1872 pod názvom Szepes-iglói takarék és hitelintézet, r. t. Svoje prvé filiálky otvorila v mestách Kežmarok, Krompachy, Poprad, Spišské Podhradie a Spišské Vlachy. Banka prosperovala, v roku 1920 dosiahla čistý zisk 103 tisíc korún československých (Kč), vklady vykazovala v hodnote 10 miliónov Kč a úvery poskytla v sume 8 miliónov Kč. Za obchodný rok 1923 vykázala čistý zisk 274 tisíc Kč, vklady na vkladných knižkách v sume 20 miliónov Kč a úverov poskytla za 13,5 milióna Kč. Bilancia z roku 1929 vykazuje čistý zisk už len 80 tisíc Kč, vklady vzrástli na 30 miliónov Kč a pôžičky poskytla v hodnote 28 miliónov Kč.

Banka mala oprávnenie prijímať vklady, eskontovať i reeskontovať zmenky, poskytovať pôžičky hypotečné a na bežný účet, kupovať a predávať cenné papiere, kupovať a predávať nehnuteľnosti a uskutočňovať akékoľvek bankové obchody.

Členmi správnej a dozornej rady boli Vladimír Zborovský - finančný radca, Juraj Koromzay - majiteľ škrobovej továrne, Jozef Blažek - riaditeľ, Richard Horna - univerzitný profesor, Jozef Polák - veľkoobchodník, Štefan Slavkovský - notár, Gejza Rehák - senátor, Edmund Száll - bankový riaditeľ, Anton Teschler - lekár, Pavel Varsik - bankový riaditeľ, Ladislav Štefánik - notár, František Odložilik - bankový riaditeľ, Maximilian Štefánik - notár, Adolf Dobó - riaditeľ školy, Ladislav Fabián - obchodník, Fridrich Rolný – kanonik a Ladislav Thern - profesor.

Spišskonovoveská úverná banka pôsobila do roku 1933, keď ju prevzala Slovenská všeobecná úverná banka v Bratislave. Zachovaný archívny materiál bol do roku 1965 uložený v archíve Štátnej banky československej v Bratislave, keď bol na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezený do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. Dokumenty boli po roku 1990 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ sa v roku 2003 previezli do budovy jej archívu na Cukrovej 8 v Bratislave.

Archívne dokumenty sa nachádzajú v jednej škatuli, sú to zlomky z činnosti banky - stanovy, výročné správy, úverová dokumentácia. Prvý inventár bol vypracovaný v roku 1967. Pri vypracovaní úvodu boli použité obchodné správy z rokov 1920 - 1929. Tento inventár bol v roku 2016 revidovaný v archíve Národnej banky Slovenska.

Spišskonovoveská úverná banka, Spišská Nová Ves - účastina, 1930

Dátum poslednej úpravy: 3. januára 2019