SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Spišskonovoveská úverná banka, Spišská Nová Ves

Spišskonovoveská úverná banka, účastinná spoločnosť, bola založená v roku 1872 pod názvom Szepes-iglói takarék és hitelintézet, r. t. Svoje prvé filiálky otvorila v mestách Kežmarok, Krompachy, Poprad, Spišské Podhradie a Spišské Vlachy. Banka prosperovala, v roku 1920 dosiahla čistý zisk 103 tisíc korún československých (Kč), vklady vykazovala v hodnote 10 miliónov Kč a úvery poskytla v sume 8 miliónov Kč. Za obchodný rok 1923 vykázala čistý zisk 274 tisíc Kč, vklady na vkladných knižkách v sume 20 miliónov Kč a úverov poskytla za 13,5 milióna Kč. Bilancia z roku 1929 vykazuje čistý zisk už len 80 tisíc Kč, vklady vzrástli na 30 miliónov Kč a pôžičky poskytla v hodnote 28 miliónov Kč.

Banka mala oprávnenie prijímať vklady, eskontovať i reeskontovať zmenky, poskytovať pôžičky hypotečné a na bežný účet, kupovať a predávať cenné papiere, kupovať a predávať nehnuteľnosti a uskutočňovať akékoľvek bankové obchody.

Členmi správnej a dozornej rady boli Vladimír Zborovský - finančný radca, Juraj Koromzay - majiteľ škrobovej továrne, Jozef Blažek - riaditeľ, Richard Horna - univerzitný profesor, Jozef Polák - veľkoobchodník, Štefan Slavkovský - notár, Gejza Rehák - senátor, Edmund Száll - bankový riaditeľ, Anton Teschler - lekár, Pavel Varsik - bankový riaditeľ, Ladislav Štefánik - notár, František Odložilik - bankový riaditeľ, Maximilian Štefánik - notár, Adolf Dobó - riaditeľ školy, Ladislav Fabián - obchodník, Fridrich Rolný – kanonik a Ladislav Thern - profesor.

Spišskonovoveská úverná banka pôsobila do roku 1933, keď ju prevzala Slovenská všeobecná úverná banka v Bratislave. Zachovaný archívny materiál bol do roku 1965 uložený v archíve Štátnej banky československej v Bratislave, keď bol na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezený do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. Dokumenty boli po roku 1990 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ sa v roku 2003 previezli do budovy jej archívu na Cukrovej 8 v Bratislave.

Archívne dokumenty sa nachádzajú v jednej škatuli, sú to zlomky z činnosti banky - stanovy, výročné správy, úverová dokumentácia. Prvý inventár bol vypracovaný v roku 1967. Pri vypracovaní úvodu boli použité obchodné správy z rokov 1920 - 1929. Tento inventár bol v roku 2016 revidovaný v archíve Národnej banky Slovenska.

Spišskonovoveská úverná banka, Spišská Nová Ves - účastina, 1930

Dátum poslednej úpravy: 3. januára 2019