SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Spišskosobotská katolícka ľudová banka, Spišská Sobota

Spišskosobotská katolícka ľudová banka, účastinná spoločnosť, bola založená v roku 1912 pod názvom Szepesszombati katolikus népbank, r. t. Akciový kapitál bol 100 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). Nominálna hodnota vydaných 2 tisíc kusov akcií bola 50 K za kus. Banka mohla prijímať vklady, eskontovať a reeskontovať zmenky, poskytovať pôžičky, kupovať a predávať nehnuteľnosti a uskutočňovať rôzne bankové obchody.

Spišskosobotská katolícka banka, Spišská Sobota - účastina, 1923Patrila k menším peňažným ústavom. V rokoch 1913 - 1915 dosiahla čistý zisk 10 tisíc K, vklady vykazovala vo výške 500 tisíc K a úverov poskytla tiež za 500 tisíc K. V obchodných rokoch 1936 - 1937 mala čistý zisk 30 tisíc korún československých (Kč), vklady vo výške 2 milióny Kč a úvery poskytla tiež v hodnote 2 milióny Kč.

Členmi správy boli v čase založenia Alexander Boharcsik, Ján Jendrichovszky, Arpád Schönwiesner, Ödön Schürger, Koloman Winkler, Ernest Winkler, Alexander Wyda, Karol Gotsch, Ján Odrobina, Ján Palencsár, Aladár Polnisch, František Rolný, Frigyes Rolný, Koloman Teschler a Jozef Kuchta - pokladník. Koncom 20-tych rokov 20. storočia bol predsedom správnej rady významný spišský architekt Gedeon Majunke.

Banka pôsobila do roku 1940, keď fuzionovala s Ľudovou bankou v Ružomberku. Zachovaný archívny materiál bol do roku 1965 uložený v archíve Štátnej banky československej v Bratislave, potom bol na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezený do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. Dokumenty boli po roku 1990 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ boli v roku 2003 prevezené do budovy jej archívu na Cukrovej 8 v Bratislave.

Prvý inventár k fondu bol vypracovaný v roku 1967 v podnikovom archíve Štátnej banky československej a revidovaný v roku 2016 v archíve Národnej banky Slovenska. Archívny fond tvorí jedna účtovná kniha a jedna škatuľa. Zo spisov sa zachovali iba bilancie z rokov 1935 - 1937 a cenné papiere.

Dátum poslednej úpravy: 24. septembra 2019