SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Spišskosobotská katolícka ľudová banka, Spišská Sobota

Spišskosobotská katolícka ľudová banka, účastinná spoločnosť, bola založená v roku 1912 pod názvom Szepesszombati katolikus népbank, r. t. Akciový kapitál bol 100 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). Nominálna hodnota vydaných 2 tisíc kusov akcií bola 50 K za kus. Banka mohla prijímať vklady, eskontovať a reeskontovať zmenky, poskytovať pôžičky, kupovať a predávať nehnuteľnosti a uskutočňovať rôzne bankové obchody.

Spišskosobotská katolícka banka, Spišská Sobota - účastina, 1923Patrila k menším peňažným ústavom. V rokoch 1913 - 1915 dosiahla čistý zisk 10 tisíc K, vklady vykazovala vo výške 500 tisíc K a úverov poskytla tiež za 500 tisíc K. V obchodných rokoch 1936 - 1937 mala čistý zisk 30 tisíc korún československých (Kč), vklady vo výške 2 milióny Kč a úvery poskytla tiež v hodnote 2 milióny Kč.

Členmi správy boli v čase založenia Alexander Boharcsik, Ján Jendrichovszky, Arpád Schönwiesner, Ödön Schürger, Koloman Winkler, Ernest Winkler, Alexander Wyda, Karol Gotsch, Ján Odrobina, Ján Palencsár, Aladár Polnisch, František Rolný, Frigyes Rolný, Koloman Teschler a Jozef Kuchta - pokladník. Koncom 20-tych rokov 20. storočia bol predsedom správnej rady významný spišský architekt Gedeon Majunke.

Banka pôsobila do roku 1940, keď fuzionovala s Ľudovou bankou v Ružomberku. Zachovaný archívny materiál bol do roku 1965 uložený v archíve Štátnej banky československej v Bratislave, potom bol na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezený do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. Dokumenty boli po roku 1990 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ boli v roku 2003 prevezené do budovy jej archívu na Cukrovej 8 v Bratislave.

Prvý inventár k fondu bol vypracovaný v roku 1967 v podnikovom archíve Štátnej banky československej a revidovaný v roku 2016 v archíve Národnej banky Slovenska. Archívny fond tvorí jedna účtovná kniha a jedna škatuľa. Zo spisov sa zachovali iba bilancie z rokov 1935 - 1937 a cenné papiere.

Dátum poslednej úpravy: 24. septembra 2019