SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Spišskopodhradská sporiteľňa, Spišské Podhradie

Spišskopodhradská sporiteľňa, účastinná spoločnosť, bola založená v roku 1868 pod názvom Szepesváraljai takarékpénztár, r. t. / Kirchdraufer Sparkassa, A. G. Podľa zákonných ustanovení bola oprávnená uskutočňovať všetky bankové obchody, preberať vklady, poskytovať úvery, kupovať a predávať nehnuteľnosti, zastupovať cudzie peňažné ústavy.

Sporiteľňa v Spišskom Podhradí  - účastina, 1868O pôsobení banky do roku 1907 nie sú žiadne informácie. Podľa záznamov peňažných ročeniek Compass mala v roku 1907 čistý zisk v sume 21 tisíc rakúsko-uhorských korún (K), vklady uložené na vkladných knižkách vo výške 4,3 milióna K a pôžičky poskytla v sume 4 milióny K.

V rokoch 1913 až 1915 dosiahla banka čistý zisk v hodnote 20 tisíc K, vklady vykázala vo výške 4 milióny K a úverov poskytla za 3,5 milióna K.

Členmi správnej a dozornej rady boli Alexander Holénia, Alexander Szontagh, Ladislav Wyda, Róbert Vaskó, Gejza Toperczer, Ender Trieber, Frigyes Rolny, Ľudevit Polony, Imrich Handlovits, Viliam Schnatzek, Karol Szilvásy, Frigyes Mózer, Ľudovít Juhász - riaditeľ, Viktor Fest – účtovník a Karol Wozárik - pokladník.

Postupne vytvorila dve filiálky - v Kežmarku a v Spišských Vlachoch (tunajšiu filiálku po prevzatí Spišskovlašsko-Krompašskej sporiteľne v roku 1920). 

Spišskopodhradská sporiteľňa sa pravdepodobne v roku 1921 premenovala na Južno Spišský úverný ústav. Pôsobila do roku 1924, keď vstúpila do likvidácie. Likvidáciu uskutočňovala Spišskonovoveská úverná banka, ktorá z nej vytvorila svoju filiálku v Spišskom Podhradí.

Zachovaný archívny materiál bol uložený v archíve Štátnej banky československej v Bratislave a v roku 1965 ho na základe príkazu Slovenskej archívnej správy previezli do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. V súčasnosti sa nachádza v archíve Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave. Dokumenty sú uložené v 1 škatuli. Sú tu zlomky z činnosti banky - účastina, vkladná knižka, úverová dokumentácia, bilancia z roku 1923. Inventár bol vypracovaný v roku 1967 a v roku 2016 bol revidovaný v archíve Národnej banky Slovenska.

Dátum poslednej úpravy: 11. augusta 2020