SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Sečovský peňažný ústav, Sečovce

Sečovský peňažný ústav, účastinná spoločnosť, Sečovce, bol založený v roku 1869 pod názvom Sečovská sporiteľná a úverná pokladnica, účastinná spoločnosť (Gálszécsi takarék és hitelpénztár, r. t.). Základná istina banky bola 60 tisíc zlatých. Akciový kapitál bol zvýšený v roku 1910 na 400 tisíc rakúsko-uhorských korún (K) a nominálna hodnota 2 tisíc kusov akcií bola 200 K za kus. Banka bola oprávnená v rámci zákonných ustanovení uskutočňovať všetky bankové obchody ako preberať vklady, sprostredkovávať pôžičky, predávať a kupovať nehnuteľnosti.

Sečovský peňažný ústav, Sečovce - účastina, 1897Podľa údajov ročenky Compass mala banka v roku 1907 čistý zisk 57 tisíc K, vklady boli vo výške 1,9 milióna K a úvery poskytla za 1,5 milióna K. Bilancia v roku 1922 vykázala čistý zisk 262 tisíc K, vklady na vkladných knižkách vo výške 5,5 milióna K a úvery v hodnote 2,5 milióna K.

Členmi správnej a dozornej rady boli v tomto období Jozef Nemethy, Jonas Herskovits, Gabriel Koch - v roku 1926 hlavný riaditeľ, Miksa Kende, Štefan Novák - v roku 1926 predseda správy, Vojtech Szirmay, Andrej Sikorszky, Pavel Andor, Ignác Gotberger, Samuel Kovács, Gašpar Szemere, Jozef Sztankoczy, Ferdinand Novák - v roku 1926 pokladník.

Peňažný ústav pôsobil do roku 1926, keď fuzionoval s Dunajskou bankou a stal sa jej filiálkou v Sečovciach.

Zachovaný archívny materiál bol uložený v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Košiciach. Po roku 1990 bol prevezený do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ bol v roku 2003 prevezený do budovy na Cukrovej 8 v Bratislave. Inventár k fondu bol vytvorený v roku 1967 v podnikovom archíve Štátnej banky československej a v roku 2016 bol revidovaný v archíve Národnej banky Slovenska. Zachovala sa iba jedna účtovná kniha hypoték z rokov 1906 - 1942.

Dátum poslednej úpravy: 12. septembra 2019