SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Sabinovská úverná banka, Sabinov

Bola založená v roku 1912 pod názvom Kisszébeni Hitelbank, r. t. Akciový kapitál banky bol 200 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). Nominálna hodnota 2 tisíc kusov akcií bola 100 K za kus. Činnosť banky sa sústredila na prijímanie vkladov, poskytovanie hypotekárnych a zmenkových pôžičiek. Banka patrila k menším peňažným ústavom. V rokoch 1913 - 1915 mala čistý zisk 15 tisíc K, vklady v hodnote 250 tisíc K a úvery poskytla za 450 tisíc K. Za obchodný rok 1922 vykazovala vklady v hodnote 375 tisíc korún československých (Kč) a poskytnuté pôžičky v hodnote 525 tisíc Kč.

Členmi správnej a dozornej rady boli v tom čase Mark Kurcz, Samuel György, Juraj Tomek, Jozef Potocska, Mikuláš Ungár, Samuel Klein, Samuel Zipszer, Emil Gallé, Imrich Helczinger, Odon Ádám, Štefan Szerényi, Leo Foldi - účtovník a Lipot Munk - právnik.

Sabinovská úverná banka pôsobila do roku 1925, keď fuzionovala s Tatra bankou.

Zachovaný archívny materiál bol uložený v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Bratislave do roku 1965, keď bol na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezený do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. Dokumenty boli po roku 1990 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ boli v roku 2003 prevezené do budovy jej archívu na Cukrovej 8 v Bratislave.

Inventár k fondu bol vypracovaný v roku 1967. V roku 2016 bol revidovaný v archíve Národnej banky Slovenska. Dokumenty sú uložené v 1 archívnej škatuli a tvoria ich 2 bilancie z rokov 1924 - 1925, korešpondencia o fúzii s Tatra bankou a revízna správa z roku 1925.

Dátum poslednej úpravy: 12. septembra 2019