SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Rožňavská banka, Rožňava

Rožňavská banka, účastinná spoločnosť, bola založená v roku 1862 pod názvom Rožňavská sporiteľňa a záložňa, účastinná spoločnosť. V tom istom roku zriadila svoju filiálku v Plešivci. Akciový kapitál banky bol 160 tisíc zlatých. V roku 1914 bol zvýšený na 560 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). S rezervným fondom tvoril spolu sumu 1,1 milióna K. Bola oprávnená poskytovať v rámci zákonných ustanovení všetky bankové obchody, preberať vklady, poskytovať úvery a kupovať a predávať nehnuteľnosti.

Rožňavská banka - sporiteľňa a záložňa, Rožňava - účastina, 1912Podľa záznamov peňažných a obchodných ročeniek Compass mala banka v rokoch 1908 - 1909 čistý zisk 96 tisíc K, vklady vykazovala v sume 5,8 miliónov K, pôžičky v sume 4,5 milióna K, celkový obrat bol 33,5 milióna K.

V roku 1913 mala banka svoje filiálky v Štítniku, Plešivci a Tornali, afilovala Turňanskú ľudovú banku a Galantskú sporiteľňu. Spolupracovala pri zakladaní priemyselných podnikov a vlastnila ich účastiny, napríklad podnik Marko, továreň na kože, a Šajodolinské elektrárne. Podľa údajov z Compassu dosiahla v rokoch 1913 - 1915 čistý zisk 150 tisíc K, vklady dosiahli výšku 7,7 miliónov K, celková suma pôžičiek sa pohybovala vo výške od 7 do 10 miliónov K.

V roku 1920 došlo k zmene názvu peňažného ústavu na Rožňavská banka. O dva roky neskôr založila svoju filiálku v Dobšinej. V roku 1923 prevzala Veľkorevúcku úvernú banku v Revúcej a vytvorila si z nej svoju filiálku.

V roku 1922 dosiahla čistý zisk 126 tisíc korún československých (Kč), vklady na vkladných knižkách boli vo výške 14 miliónov Kč a vklady na bežných účtoch 2,8 milióna Kč, pôžičky poskytla vo výške 11 miliónov Kč a vlastnila nehnuteľnosti v hodnote 585 tisíc Kč.

Členmi správnej a dozornej rady boli v tom čase Dezider Pósch, Štefan Ditter, Jozef Pósch, Július Terray, Jakub Benko, Bartolomej Baán, Miksa Gál, Alexander Hajcsi, Ignác Stromp, František Kozma, Simon Tyroler, Odon Kubinyi, Žigmund Kirschner, Otto Hoffmann, Andrej Aczér, Gustáv Adamis, Ladislav Váray a Eugen Deil, hlavným účtovníkom bol Mikuláš Kovács a pokladníkom Andrej Fialka. Riaditeľom filiálky v Plešivci bol Dezider Zsanka, filiálky v Štítniku Mikuláš Kovács, filiálky v Dobšinej Johan Rakovsky a filiálky v Tornali Jozef Mach.

Rožňavská banka pôsobila do roku 1926, keď ju prevzala Tatra banka.

Archívny materiál banky bol do roku 1962 uložený v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Rožňave, keď bol na základe príkazu jej krajskej pobočky prevezený do podnikového archívu v Košiciach. Dokumenty boli po roku 1990 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ sa v roku 2003 previezli do budovy jej archívu na Cukrovej 8 v Bratislave.

Prvý inventár k fondu bol vypracovaný v roku 1963. Revidovaný bol v roku 2016. Fond tvoria predovšetkým účtovné knihy a 1 škatuľa spisov, ktorá obsahuje stanovy banky z roku 1921 a ročný výkaz z roku 1923. Zachovali sa tiež tri knihy zápisníc správy z rokov 1901 - 1925.

Dátum poslednej úpravy: 23. septembra 2019