SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Priemyselná banka, Liptovský Mikuláš

Priemyselná banka, účastinná spoločnosť, Liptovský Mikuláš, bola založená v roku 1913 s akciovým kapitálom 300 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). Podľa niektorých údajov mala však už od roku 1894 pôsobiť ako konzorcium na čele s Jurajom Lackom. Predsedom správnej rady sa stal Jozef Kállay, podpredsedom Rehor Uram, prokuristom Peter Droppa, účtovníkom Daniel Gállay a pokladníkom Ján Ballo. Hoci banka deklarovala podporu priemyselnej výrobe v Liptovskom Mikuláši, nepodarilo sa jej rozvinúť činnosť, a preto v roku 1920 súhlasila s fúziou s Turčianskosvätomartinskou sporiteľňou v Martine, čím sa jej činnosť po ôsmich rokoch uzavrela.

Z pôsobenia banky sa zachovalo iba torzo dokumentov z rokov 1913 a 1919 - 1920. Dokumenty možno využiť na štúdium koncentrácie slovenského bankovníctva po roku 1918. Archívne dokumenty boli pôvodne uložené v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Ružomberku, kde boli usporiadané a bol k nim vyhotovený dočasný inventár. V roku 1993 boli prevezené do archívu Národnej banky Slovenska v Bratislave. Dočasný inventár pochádza z roku 1968 a v roku 2016 bol zrevidovaný.

Priemyselná banka, Liptovský Mikuláš - účastina, 1916

Dátum poslednej úpravy: 15. mája 2018