SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Pomocný fond pre úpravu dlhov okresov a obcí v Krajine Podkarpatskoruskej, Užhorod

Fond bol zriadený na základe zákona č. 69/1935 Sb. z 9. apríla 1935 o finančných opatreniach v oblasti územnej samosprávy. Medzi jednotlivé súčasti Československa – krajiny – mali byť rozdelené sumy finančných prostriedkov na oddlženie okresov a obcí. Čechy mali získať 120 miliónov korún československých (Kč), Morava a Sliezsko 44 miliónov Kč, Slovensko 34 miliónov Kč a Podkarpatská Rus 4 milióny Kč. Z uvedených prostriedkov sa zriadili v každej krajine Pomocné fondy pre úpravu dlhov ako samostatné právnické osoby.

Pomocný fond zastupovalo a spravovalo kuratórium, členmi ktorého boli členovia zemského výboru, generálny riaditeľ Zemskej banky a ním poverený úradník Zemskej banky, dvaja zástupcovia vlády a dvaja ich náhradníci z rezortov ministerstva vnútra a ministerstva financií. Funkčné obdobie bolo šesťročné a funkcia nebola honorovaná.

Úprava dlhov bola možná viacerými spôsobmi. Pomocný fond mohol prevziať zúročenie a umorenie dlhu alebo mohol prevziať dlh, prípadne mohol dlh vyrovnať. Na vyrovnanie dlhov mal fond právo vydávať dlžné úpisy úročené najviac 5 % a umorené najneskôr o 40 rokov.

Pomocný fond v Užhorode existoval iba dva roky, nakoľko po viedenskej arbitráži bola Podkarpatská Rus pripojená k Maďarsku. Z jeho činnosti sa zachovali zápisnice zo schôdzí kuratória, zmluvy so Zemskou bankou, časť korešpondencie a spisy k oddlžovaniu obcí Chust, Mukačevo, Rachov, Svalava, Nižný Vereckij a Užhorod.

Dokumenty sú uložené v 1 archívnej škatuli. Pôvodne boli umiestnené na rôznych miestach v Bratislave – na Gorkého, Leningradskej (Laurinskej) a Nedbalovej ulici. V 50-tych rokoch 20. storočia sa časť materiálu vyradila a zlikvidovala. Ostatné dokumenty boli napokon uložené v bývalom kláštore v Marianke, kde bol podnikový archív Oblastného ústavu Štátnej banky československej. V rokoch 1975 – 1977 boli dokumenty prevezené do novej budovy archívu na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ sa v roku 2003 previezli do budovy archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave.

Pôvodný inventár k fondu bol vytvorený v roku 2006 v archíve Národnej banky Slovenska a v roku 2015 bol doplnený a zrevidovaný.

Dátum poslednej úpravy: 2. januára 2019