SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Pezinská úverná banka, Pezinok

Bola založená v roku 1905 so základnou istinou 60 tisíc rakúsko-uhorských korún (K), zloženou zo 600 kusov účastín po 100 K. Banka bola zaregistrovaná v obchodnom registri bratislavského Kráľovského súdu pod číslom 7633/1905 dňa 19. júna 1905 pod názvom Bazini hitelbank, részvénytársaság. Prvým predsedom správy banky bol Ľudovít Potancsok.

Pezinská úverná banka, Pezinok - účastina, 1920

Podľa stanov mohla uskutočňovať zmenkové, úverové a lombardné obchody, poskytovať pôžičky, zálohy na tovar a suroviny, poskytovať úvery hospodárskym podnikom, predávať tovar v komisii, prijímať vklady na bežný účet, kupovať a predávať nehnuteľnosti. Po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku prvej Československej republiky začala banka od roku 1919 používať slovenský názov Pezinská úverná banka, účastinná spoločnosť. Popri slovenskom názve uvádzala aj nemecký názov Bösinger Kreditbank, Aktiengesellschaft. Oficiálnym rokovacím jazykom banky sa stal slovenský jazyk, popri ktorom sa používal aj nemecký jazyk. V roku 1920 bol akciový kapitál banky zvýšený na 120 tisíc korún československých. V roku 1923 Pezinská úverná banka splynula so Slovenskou ľudovou bankou v Bratislave.

Z činnosti banky sa zachoval iba zlomok dokumentov, stanovy z roku 1905 a obchodný výkaz z roku 1920. Fond bol v roku 1965 usporiadaný v podnikovom archíve Krajskej pobočky Štátnej banky československej v Bratislave a bol k nemu vytvorený inventár, ktorý bol upravený a zrevidovaný v roku 2015 v archíve Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave, kde je archívny fond uložený od roku 2003.

Dátum poslednej úpravy: 20. septembra 2019