SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Necpalský úverný ústav, Necpaly

Necpalský úverný ústav, účastinná spoločnosť, bol založený v roku 1897. Predsedom ústavu bol učiteľ Ondrej Kvorka a podpredsedom roľník Pavol Skuhra. Predsedom dozorného povereníctva bol bankový úradník Peter Kompiš. V úradníckom zbore bol účtovník Ján Zuriaň spolu so svojou dcérou Zorou Zuriaňovou - účtovníčkou. Pokladníkom bol Pavel Daňovský. V roku 1913 bol do dozorného povereníctva zvolený Viliam Pauliny, významná postava slovenského peňažníctva.

V roku 1912 bolo v ústave na vkladných knižkách uložených 700 tisíc rakúsko-uhorských korún (K) vkladov a výška dividend bola 6,50 K. Do roku 1922 narástla suma vkladov na 2,9 milióna K a  úverov bolo poskytnutých v sume 2,6 milióna K. V roku 1922 bol zisk 29 tisíc K.

Dňa 26. marca 1927 fuzionoval ústav s Národnou bankou, účastinnou spoločnosťou, Banská Bystrica, a stal sa jej filiálkou v Necpaloch. Vedúcim filiálky sa stal Ján Zuriaň a po jeho smrti na toto miesto nastúpila jeho dcéra Zuzana. Filiálka pôsobila do roku 1934, keď Zuzana Zuriaňová odišla do dôchodku. Agenda filiálky bola potom prenesená do filiálky Národnej banky v Martine.

Ústav poskytoval zmenkové úvery roľníkom na osivo, hnojivo a nákup dobytka a hypotekárne úvery na strojové a stavebné investície. Klientelu dopĺňali remeselníci, obchodníci a malí stavebníci. Väčšina pochádzala z Necpál a blízkeho okolia (Belá, Dulice, Žabokreky, Folkušová).

Zachovaný archívny materiál tvorí jednu škatuľu. Pozostáva hlavne z účtovných dokumentov. Spočiatku bol uložený v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Banskej Bystrici, kde bol k nemu v roku 1968 vyhotovený dočasný inventár. V roku 1995 bol prevezený do archívu Národnej banky Slovenska v Bratislave na Krajnej 27, odkiaľ bol v roku 2003 prevezený do budovy archívu na Cukrovej 8 v Bratislave. Pôvodný inventár tu bol v roku 2016 revidovaný a doplnený.

Dátum poslednej úpravy: 27. júna 2018