SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Ľudová banka, Sabinov

Ľudová banka, účastinná spoločnosť, Sabinov, bola založená v roku 1872 pod názvom Kis-Szebeni takarékpénztár, r. t. Základná istina spoločnosti bola 70 tisíc zlatých. Spoločnosť bola oprávnená uskutočňovať podľa zákonných ustanovení všetky bankové obchody, prijímať vklady, poskytovať úvery a uskutočňovať akékoľvek bankové operácie.

Banka bola menším peňažným ústavom. Záznamy o jej pôsobení od založenia až po rok 1907 chýbajú. Podľa peňažných ročeniek Compass mala v roku 1907 čistý zisk 13 tisíc rakúsko-uhorských korún (K), vklady na vkladných knižkách tvorili 840 tisíc K a pôžičiek poskytla za 850 tisíc K. V roku 1922 bol čistý zisk 14 tisíc korún československých (Kč), vklady na vkladných knižkách dosiahli 1,77 miliónov Kč a pohľadávky boli vo výške 2 milióny Kč.

Členmi správnej a dozornej rady spoločnosti boli v tom čase Ignác Rosenfeld, Antal Eiszelt, Jozef Samer, Emil Thay, Artúr Windt, Gustáv Altman, Nándor Szepessy, Vojtech Prokopovits, Hektor Ehlers, Peter Hartsár a pokladníkom bol Izidor Klein.

Ľudová banka pôsobila do roku 1925, keď bola ukončená jej likvidácia, ktorou bola poverená Slovenská všeobecná úverná banka, Bratislava.

Zachovaný archívny materiál bol uložený v archíve Štátnej banky československej v Bratislave do roku 1965, keď bol na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezený do archívu Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. Dokumenty boli po roku 1990 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ sa v roku 2003 previezli do budovy na Cukrovej 8 v Bratislave.

Inventár k archívnemu fondu bol vypracovaný v roku 1967 v archíve Štátnej banky československej. Zrevidovaný bol v archíve Národnej banky Slovenska v roku 2016.

Dátum poslednej úpravy: 27. júna 2018