SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Košická úverná banka, Košice

Košická úverná banka, účastinná spoločnosť, Košice, bola založená v roku 1867 pod názvom Kassai hitelbank, r. t. Predmetom činnosti spoločnosti bolo prijímať vklady, eskontovať a reeskontovať zmenky, poskytovať pôžičky, kupovať a predávať nehnuteľnosti a vykonávať akékoľvek bankové obchody. O pôsobení banky od založenia až po rok 1906 nemáme záznamy. Podľa peňažných ročeniek Compass mala v roku 1907 čistý zisk 17 tisíc rakúsko-uhorských korún (K), vklady na vkladných knižkách predstavovali 1 milión K a úvery boli poskytnuté v hodnote 1,5 milióna K.

Košická úverná banka - účastina, 1900

V rokoch 1913 - 1915 mala banka čistý zisk okolo 50 tisíc K a vkladov za vyše 2 miliónov K. V roku 1922 vykázala čistý zisk 300 tisíc korún československých (Kč), vkladov na vkladných knižkách vyše 13 miliónov Kč a úverov poskytla za približne 15 miliónov Kč. Akciový kapitál sa postupne zvyšoval a v roku 1921 vzrástol na 2 milióny Kč. Nominálna hodnota účastín bola 100 Kč za kus, účastín bolo vydaných 20 tisíc kusov.

Členmi správnej a dozornej rady spoločnosti v tom čase boli Antal Diossy, Edmund Grumstein, Artur Juhasz a ďalší, kontrolórom bol Ludwig Kasza, pokladníkom Dezider Potsatko, účtovníčkou Mária Keczerová. Košickú úvernú banku prevzala po roku 1922 Dunajská banka, Bratislava.

Zachovaný archívny materiál bol uložený v archíve Štátnej banky československej v Bratislave do roku 1965. Potom bol na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezený do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach. Dokumenty boli po roku 1990 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave. Odtiaľ sa previezli v roku 2003 do budovy archívu na Cukrovej 8 v Bratislave.

Fond tvorí jedna škatuľa s výročnými správami z rokov 1909, 1911 – 1912, 1914 a 1916. Inventár bol vypracovaný v roku 1967 v archíve Štátnej banky československej. Tento inventár bol v roku 2016 revidovaný v archíve Národnej banky Slovenska.

Dátum poslednej úpravy: 19. septembra 2019