SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Košická ľudová banka, Košice

Košická ľudová banka, účastinná spoločnosť, Košice, bola založená v roku 1871 pod názvom Kassai népbank, r. t.

O pôsobení banky od jej založenia až do roku 1907 nemáme záznamy. Podľa údajov peňažných ročeniek Compass mala v roku 1907 čistý zisk 37 tisíc rakúsko-uhorských korún (K), vklady tvorili 4 milióny K a úvery okolo 5 miliónov K. V roku 1922 mala už čistý zisk 225 tisíc korún československých (Kč), vklady na vkladných knižkách boli 7,7 miliónov Kč a úvery poskytla vo výške 9 miliónov Kč. Celkový obrat bol 100 miliónov Kč. Akciový kapitál sa postupne zvyšoval a v roku 1921 vzrástol na 1,5 milióna Kč. Nominálna hodnota 10 tisíc kusov účastín bola 150 Kč za kus. Činnosť banky sa sústredila na prijímanie vkladov, poskytovanie hypotekárnych a zmenkových pôžičiek, nákup a predaj cenných papierov, valút, devíz a nehnuteľností.

Členmi správnej a dozornej rady boli Róbert Rélay, Ľudovit Hegedus, Oskár Fest, Albert Schlesinger, Karol Beller a ďalší, pokladníkom bol Nándor Kozmann. Banka bola od roku 1926 v likvidácii. Likvidáciu uskutočňovala Roľnícka vzájomná pokladnica v Košiciach, ktorá ju aj v roku 1927 prevzala.

Košická ľudová banka - účastina, 1918
Zachovaný archívny materiál bol do roku 1965 uložený v archíve Štátnej banky československej v Bratislave, potom bol na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezený do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. Tvorí ho 1 archívna škatuľa. Dokumenty boli po roku 1990 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave. Odtiaľ sa previezli v roku 2003 do budovy na Cukrovej 8 v Bratislave. Prvý inventár k fondu bol vypracovaný v roku 1967 v archíve Štátnej banky československej a revidovaný bol v roku 2016 v archíve Národnej banky Slovenska.

Dátum poslednej úpravy: 11. septembra 2019