SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Hospodárska banka, Michalovce

Hospodárska banka, účastinná spoločnosť, Michalovce, bola založená v roku 1904. Mala jednu filiálku v Snine. Počiatočný akciový kapitál bol 200 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). Tento kapitál bol v roku 1908 zvýšený na 400 tisíc K. Nominálna hodnota 4 tisíc kusov akcií bola 100 K za akciu.

Banka bola oprávnená prevádzkovať v rámci zákonných ustanovení všetky bankové obchody ako preberať vklady, sprostredkovať pôžičky, predávať a kupovať nehnuteľnosti, vymáhať rôzne pohľadávky a prijímať depozity. Patrila medzi menšie peňažné ústavy. V roku 1907 vykázala čistý zisk 26 tisíc K, vklady na vkladných knižkách boli v sume 500 tisíc K a pôžičky takmer 1 milión K. Celkový obrat vykazovala banka 19 miliónov K.

V rokoch 1913 - 1915 vklady vzrástli na 2 milióny K, pôžičky na 1,5 milióna K a čistý zisk bol 21 tisíc K. Obchodný rok 1915 vykazuje pokles najmä pri poskytovaní úverov. V tomto roku mala banka stratu 174 tisíc K. V roku 1922 vykázala čistý zisk 55 tisíc korún československých (Kč), vklady na vkladných knižkách tvorili 4 milióny Kč a pôžičky 3 milióny Kč.

Členmi správnej a dozornej rady boli Samuel Glück, Imrich Tolvay, Ľudevit Brugler, Dávid Herskovits, a ďalší, hlavným účtovníkom bol Gyozo Bódy a pokladníkom Benjamín Brugler.

Hospodárska banka bola od roku 1923 v likvidácii a v roku 1927 už bola súčasťou Dunajskej banky, ktorá si v Michalovciach otvorila svoju filiálku.

Zachovali sa iba dve účtovné knihy, ktoré boli do roku 1962 uložené v archíve Štátnej banky československej v Humennom, keď boli na základe príkazu Krajskej pobočky Štátnej banky československej v Košiciach prevezené do jej archívu v Košiciach. Dokumenty boli po roku 1990 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ sa previezli v roku 2003 do budovy na Cukrovej 8 v Bratislave.

Inventár k fondu bol vytvorený v roku 1963 v archíve Štátnej banky československej a v roku 2016 bol zrevidovaný v archíve Národnej banky Slovenska.

Dátum poslednej úpravy: 9. septembra 2020