SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Gemerská banka, Rimavská Sobota

Gemerská banka v Rimavskej Sobote bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení 31. marca 1920 s akciovým kapitálom 500 tisíc korún československých (Kč). Predsedom správnej rady bol gemerský župan Janko Jesenský, členmi správnej rady Fedor Jesenský, Ján Maláth, Ján Usam, Július Botto a Samuel Daxner.

Vznikla z iniciatívy a za kapitálovej pomoci Tatra banky v Martine, ktorá tak chcela preniknúť na územie Gemera. Gemerská banka sa stala jej afilovaným ústavom. Pre potreby banky bol zakúpený dom Hungaria, kde po adaptačných prácach začala svoju činnosť 1. augusta 1920. Riaditeľom peňažného ústavu sa stal Mikuláš Polóny vyslaný Tatra bankou. Banka onedlho po svojom vzniku povolila úvery miestnym obchodníkom, napríklad firme Bratia Dickman, obchod s petrolejom, Skladištnému družstvu na nákup cukru a iným. Na uvedené úverové transakcie využívala reeskontný úver od Tatra banky, ktorý v novembri 1920 dosiahol 5 miliónov Kč. Keďže Gemerská banka nebola schopná svoju dlžobu splatiť, navrhla Tatra banka fúziu obidvoch ústavov. Fúzia bola schválená na valnom zhromaždení Gemerskej banky 4. decembra 1920, na základe čoho zanikla ako samostatný peňažný ústav a zmenila sa na filiálku Tatra banky v Rimavskej Sobote.

Z krátkej činnosti Gemerskej banky sa v archíve Národnej banky Slovenska zachovalo iba nepatrné množstvo dokumentov, a to Kniha zápisníc riaditeľstva banky z roku 1920, ktorá obsahuje aj zápisy správneho výboru filiálky Tatra banky do roku 1926. Archívny fond bol spracovaný v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Ružomberku, kde bol uložený do roku 1993. V tom istom roku bol prevezený do archívu Národnej banky Slovenska, kde bol v roku 2016 revidovaný.

Dátum poslednej úpravy: 11. decembra 2018