SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Gazdovská banka, Bardejov

Gazdovská banka v Bardejove bola založená v roku 1905 pod názvom Gazdovská obchodná a priemyselná banka. Základná istina spoločnosti bola 120 tisíc rakúsko-uhorských korún (K) a nominálna hodnota 800 kusov akcií bola po 150 K za kus. Akciový kapitál spoločnosti bol v roku 1913 zvýšený na 180 tisíc K a v roku 1921 na 270 tisíc korún československých (Kč). 

Účelom ústavu bolo poskytovať pôžičky chudobnejšej vrstve obyvateľstva a jej úsporami napomáhať rozvoju remesla a obchodu v okolí Bardejova. Bol oprávnený prevádzkovať v rámci zákonných ustanovení všetky bankové obchody, preberať vklady, sprostredkovať rôzne pôžičky, predávať a kupovať nehnuteľnosti, vymáhať pohľadávky a prijímať depozity.

Gazdovská banka, Bardejov - Gazdovská obchodná a priemyselná banka - účastina, 1909Gazdovská banka prosperovala, podľa záznamov peňažných a obchodných ročeniek bol roku 1907 čistý zisk vo výške 12 500 K. Vklady tvorili sumu okolo 1 milióna K a úvery okolo 800 tisíc K. V tomto období banka vykazovala celkový obrat 7,5 milióna K. Členmi správnej a dozornej rady boli Michal Artim, Ladislav Szavkulits, Matej Szalabej a ďalší, hlavným účtovníkom bol Tomáš Tóváry a pokladníkom Alfréd Justh. Gazdovská banka pôsobila do roku 1924, keď ju prevzala Tatra banka, Bratislava.

Zachované zlomky materiálu boli uložené v archíve Štátnej banky československej v Bardejove do roku 1963, keď boli na základe príkazu Krajskej pobočky Štátnej banky československej prevezené do jej archívu v Košiciach. V roku 1995 boli prevezené do archívu Národnej banky Slovenska, najprv do budovy na Krajnej 27 v Bratislave, a v roku 2003 do budovy na Cukrovej 8 v Bratislave.

Spisy obsahujú zlomky bilancií, zápisníc a cenné papiere. Prvý dočasný inventár k fondu bol vyhotovený v archíve Štátnej banky československej v Košiciach v roku 1967. Zrevidovaný bol v roku 2016 v archíve Národnej banky Slovenska.

Dátum poslednej úpravy: 19. septembra 2019