SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Česká priemyselná banka, Praha, filiálka Bratislava

Česká priemyselná banka, Praha bola založená v roku 1898 s akciovým kapitálom 1 milión zlatých. Banka sa pomerne rýchlo rozvíjala a zakladala svoje filiálky po celom území Čiech, neskôr svoje pôsobenie rozšírila aj na ostatné časti monarchie. V roku 1908 založila filiálku vo Viedni, v roku 1911 v Ľubľane a v roku 1913 v Krakove. Na územie Slovenska okrajovo zasahovala prostredníctvom svojej afilácie v Budapešti založenej v roku 1911 pod názvom Uhorsko-česká priemyselná banka.

Po vzniku Československa preniesla svoje aktivity aj na územie Slovenska, pričom v roku 1919 otvorila filiálku v Bratislave a v roku 1920 filiálku v Košiciach. Po fúziách s Hospodárskou úvernou bankou pre Čechy a Obchodnou a priemyselnou bankou v Ostrave v roku 1922 sa jej akciový kapitál zvýšil na 150 miliónov korún československých (Kč). Dlhoročným vedúcim filiálky v Bratislave bol Klement Florián, prokuristami boli Josef Balíček, Ludvik Francl a Josef Kopáček. V Košiciach pôsobil Jaromír Zelený.

Česká priemyselná banka, Bratislava - budova v Bratislave

Česká priemyselná banka ovládla na území Slovenska prostredníctvom svojich filiálok postupne viacero priemyselných podnikov, ako boli napríklad Spojené mlyny, Bratislava; Medica, Bratislava; Československá paroplavebná akciová spoločnosť dunajská, Bratislava; Steiner a Löwy, továreň na likéry a rum v Banskej Bystrici. Do vývoja banky výraznou mierou zasiahli dramatické udalosti rokov 1938 – 1945. Po viedenskej arbitráži v roku 1938 stratila svoju filiálku v Košiciach, ktorú postupne likvidovala Uhorsko-česká priemyselná banka v Budapešti. Po zániku Česko-Slovenska a vzniku Slovenskej republiky 14. marca 1939 zostala pôsobiť jej filiálka v Bratislave výmenou za to, že Česká priemyselná banka predala svoje akcie Uhorsko-českej priemyselnej banky v Budapešti Slovenskej banke v Bratislave. V roku 1943 došlo v Protektoráte Čechy a Morava k rozhodnutiu uskutočniť fúziu Českej priemyselnej banky so Živnostenskou bankou v Prahe. Z tohto dôvodu bola s účinnosťou od 1. júla 1943 zlúčená filiálka Českej priemyselnej banky v Bratislave s filiálkou Živnostenskej banky v Bratislave.

V archíve Národnej banky Slovenska sa zachovali dokumenty filiálky Českej priemyselnej banky v Bratislave z rokov 1927 – 1945, ktoré sa týkajú najmä likvidácie filiálky, väčších úverových obchodov a stavby budovy filiálky. V roku 2013 bol vytvorený základný súpis dokumentov, ktorý bol v roku 2016 upravený.

Dátum poslednej úpravy: 18. septembra 2019