SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Čerehátska banka, Nižný Medzev

Čerehátska banka, účastinná spoločnosť, Nižný Medzev, bola založená v roku 1870 ako Čerehátska sporiteľňa (Csereháti takarékpénztár, Cserehati Bank). Základná istina spoločnosti bola 120 tisíc zlatých. Nominálna hodnota 600 kusov akcií bola 200 zlatých za kus.

Zámerom peňažného ústavu bolo poskytovať chudobnejšej vrstve obyvateľstva pôžičky, prijímať vklady a napomáhať rozvoju remesiel a obchodu širokého okolia. Podľa záznamov a obchodných ročeniek mal v roku 1935 čistý zisk 130 tisíc korún československých (Kč). Vklady boli 13,2 milióna Kč a úvery okolo 10 miliónov Kč.

Členmi správnej a dozornej rady peňažného ústavu boli v 30-tych rokoch 20. storočia Lörinc Bolgár, Matej Göbl, Ján Göbl, Ján Eiben, Juraj Göbl, Gašpar Ludvig a ďalší, hlavným účtovníkom bol Anton Payer a pokladníkom Andrej Gedeon.

Čerehátska banka existovala do roku 1945, keď jej pridelili likvidátora a od roku 1947 ju začala likvidovať Oblastná likvidačná kancelária so sídlom v Košiciach.

Zachované zlomky dokumentov boli uložené v archíve Štátnej banky československej v Bratislave do roku 1965, keď na základe príkazu Slovenskej archívnej správy boli prevezené do archívu Štátnej banky československej v Košiciach. Čiastkový inventár bol vypracovaný v roku 1967 v archíve Štátnej banky československej. Archívny materiál bol uložený v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. Odtiaľ bol v roku 1995 prevezený do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave a neskôr, v roku 2003, do budovy archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave. Pôvodný čiastkový inventár bol v roku 2015 revidovaný v archíve Národnej banky Slovenska. Fond pozostáva väčšinou z účtovných kníh, záverečných účtov a spisov z povojnového obdobia.

Vkladná knižka Čerehátskej banky z roku 1936 (zadná strana)

Dátum poslednej úpravy: 3. júna 2020