SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Čerehátska banka, Nižný Medzev

Čerehátska banka, účastinná spoločnosť, Nižný Medzev (Csereháti takarékpénztár, Cserehati Bank), bola založená v roku 1870. Základná istina spoločnosti bola 120 tisíc zlatých. Nominálna hodnota 600 kusov akcií bola 200 zlatých za kus.

Zámerom peňažného ústavu bolo poskytovať chudobnejšej vrstve obyvateľstva pôžičky, prijímať vklady a napomáhať rozvoju remesiel a obchodu širokého okolia. Podľa záznamov a obchodných ročeniek mal v roku 1935 čistý zisk 130 tisíc korún československých (Kč). Vklady boli 13,2 milióna Kč a úvery okolo 10 miliónov Kč.

Členmi správnej a dozornej rady peňažného ústavu boli v 30-tych rokoch 20. storočia Lörinc Bolgár, Matej Göbl, Ján Göbl, Ján Eiben, Juraj Göbl, Gašpar Ludvig a ďalší, hlavným účtovníkom bol Anton Payer a pokladníkom Andrej Gedeon.

Čerehátska banka existovala do roku 1945, keď jej pridelili likvidátora a od roku 1947 ju začala likvidovať Oblastná likvidačná kancelária so sídlom v Košiciach.

Zachované zlomky dokumentov boli uložené v archíve Štátnej banky československej v Bratislave do roku 1965, keď na základe príkazu Slovenskej archívnej správy boli prevezené do archívu Štátnej banky československej v Košiciach. Čiastkový inventár bol vypracovaný v roku 1967 v archíve Štátnej banky československej. Archívny materiál bol uložený v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. Odtiaľ bol v roku 1995 prevezený do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave a neskôr, v roku 2003, do budovy archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave. Pôvodný čiastkový inventár bol v roku 2015 revidovaný v archíve Národnej banky Slovenska. Fond pozostáva väčšinou z účtovných kníh, záverečných účtov a spisov z povojnového obdobia.

Vkladná knižka Čerehátskej banky z roku 1936 (zadná strana)

Dátum poslednej úpravy: 12. septembra 2019