SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Banka pre priemysel pivovarský, Praha, filiálka Trnava

Banka pre priemysel pivovarský, Praha, bola založená 17. septembra 1910. Jej filiálka v Trnave bola zriadená v roku 1919. Hlavnou úlohou tohto peňažného ústavu bolo vykonávať všetky bankové a burzové obchody, ako aj obchody s rôznym tovarom so zameraním na potreby pivovarníckeho priemyslu. Banka poskytovala úvery na reality slúžiace pivovarským priemyselným alebo živnostenským podnikom. Okrem tradičných oddelení, ako boli napríklad úverové a devízové, zriadila aj špeciálne oddelenia: oddelenie pre tovar zabezpečujúci výrobu piva, oddelenie pre predaj fliaš, cukorné oddelenie (sprostredkovalo pivovarom nezdanený cukor) a uhoľné oddelenie.

Filiálka v Trnave pôsobila do roku 1926, keď vstúpila do likvidácie zabezpečovanej Tatra bankou v Martine, ktorá si v Trnave otvorila svoju filiálku. Likvidácia filiálky Banky pre priemysel pivovarský bola ukončená v roku 1928.

Z činnosti banky sa v archíve Národnej banky Slovenska zachoval len nepatrný zlomok písomností zachytávajúci likvidáciu filiálky - revízna správa Tatra banky v Martine, korešpondencia likvidačného výboru Banky pre priemysel pivovarský s rôznymi peňažnými ústavmi, najmä s Tatra bankou v Martine a Agrárnou bankou československou v Prahe. 

Dátum poslednej úpravy: 28. júna 2018