SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Banka pre priemysel pivovarský, Praha, filiálka Trnava

Banka pre priemysel pivovarský, Praha, bola založená 17. septembra 1910. Jej filiálka v Trnave bola zriadená v roku 1919. Hlavnou úlohou tohto peňažného ústavu bolo vykonávať všetky bankové a burzové obchody, ako aj obchody s rôznym tovarom so zameraním na potreby pivovarníckeho priemyslu. Banka poskytovala úvery na reality slúžiace pivovarským priemyselným alebo živnostenským podnikom. Okrem tradičných oddelení, ako boli napríklad úverové a devízové, zriadila aj špeciálne oddelenia: oddelenie pre tovar zabezpečujúci výrobu piva, oddelenie pre predaj fliaš, cukorné oddelenie (sprostredkovalo pivovarom nezdanený cukor) a uhoľné oddelenie.

Filiálka v Trnave pôsobila do roku 1926, keď vstúpila do likvidácie zabezpečovanej Tatra bankou v Martine, ktorá si v Trnave otvorila svoju filiálku. Likvidácia filiálky Banky pre priemysel pivovarský bola ukončená v roku 1928.

Z činnosti banky sa v archíve Národnej banky Slovenska zachoval len nepatrný zlomok písomností zachytávajúci likvidáciu filiálky - revízna správa Tatra banky v Martine, korešpondencia likvidačného výboru Banky pre priemysel pivovarský s rôznymi peňažnými ústavmi, najmä s Tatra bankou v Martine a Agrárnou bankou československou v Prahe. 

Dátum poslednej úpravy: 28. júna 2018