SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Zbierka fotografií

Zbierka fotografií pozostáva z fotografií vyhotovených pred rokom 1993 a z fotografií pochádzajúcich z činnosti Národnej banky Slovenska od roku 1993. 

Fotografie vytvorené do roku 1993 pochádzajú väčšinou z činnosti Štátnej banky československej a jej právnych predchodcov, najstaršie sú datované v 20-tych rokoch 20. storočia. Sú to predovšetkým zábery bankových budov a budov, na ktoré peňažné inštitúcie poskytovali úvery, ako aj fotografie zamestnancov rôznych peňažných ústavov.

Fotografie vyhotovené od založenia Národnej banky Slovenska v roku 1993 sú usporiadané chronologicky, tvoria samostatné tematické celky podľa príležitosti, pri ktorej vznikli. V súčasnosti sa v archíve nachádzajú fotografie z obdobia rokov 1923 - 2016.

Zbierka obsahuje 28 tisíc kusov papierových fotografií, ďalej negatívy, diapozitívy, zvitkové filmy, CD a DVD. 

 

 

Dátum poslednej úpravy: 28. júna 2018