SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Úverná banka, Spišská Stará Ves

Úverná banka, účastinná spoločnosť, Spišská Stará Ves, bola založená v roku 1887 pod názvom Szepes-Ó-falvai takarékpénztár, r. t. Akciový kapitál účastinnej spoločnosti bol 60 tisíc zlatých. Postupne sa zvyšoval, takže v roku 1909 vzrástol na 80 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). Nominálna hodnota 400 kusov akcií bola 200 (K) za kus. Činnosť banky sa sústredila na prijímanie vkladov a poskytovanie hypotekárnych a zmenkových pôžičiek.

Podľa peňažných ročeniek Compass mala banka v roku 1907 čistý zisk 12 tisíc K, vklady vykazovala vo výške 2 milióny K a úvery poskytla tiež za 2 milióny K. V rokoch 1913 - 1915 vykazovala čistý zisk 25 tisíc K, vklady v sume 1,25 milióna K a poskytnuté pôžičky vo výške 1,5 milióna K. V roku 1922 bol čistý zisk 22 tisíc korún československých (Kč), vklady dosiahli hodnotu 5,8 milióna Kč a pôžičky poskytla za 5 miliónov Kč.

Členmi správnej a dozornej rady boli barón Karol Jungenfeld, Ignác Klein, Ján Paták, Boldižár Matyašovsky, Marko Weszeczky, Ernest Winkler, Alexander Gallik, Mór Klein, Alajos Krempaszky, Gejza Pollner - pokladník.

Úverná banka pôsobila aktívne do roku 1923, keď vstúpila do nútenej správy. O rok neskôr sa začala jej likvidácia, ktorá bola ukončená v roku 1925. V roku 1926 bola banka zrušená.

Zachovaný archívny materiál bol uložený v archíve Štátnej banky československej v Bratislave do roku 1965, keď bol na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezený do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. Po roku 1990 boli dokumenty prevezené do budovy archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ sa v roku 2003 previezli do budovy archívu na Cukrovej 8 v Bratislave. Inventár k fondu bol vypracovaný v roku 1967 a v roku 2016 bol revidovaný. 

Úverná banka, Spišská Stará Ves

Dátum poslednej úpravy: 12. septembra 2019