SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Úverná banka, Spišská Stará Ves

Úverná banka, účastinná spoločnosť, Spišská Stará Ves, bola založená v roku 1887 pod názvom Szepes-Ó-falvai takarékpénztár, r. t. Akciový kapitál účastinnej spoločnosti bol 60 tisíc zlatých. Postupne sa zvyšoval, takže v roku 1909 vzrástol na 80 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). Nominálna hodnota 400 kusov akcií bola 200 (K) za kus. Činnosť banky sa sústredila na prijímanie vkladov a poskytovanie hypotekárnych a zmenkových pôžičiek.

Podľa peňažných ročeniek Compass mala banka v roku 1907 čistý zisk 12 tisíc K, vklady vykazovala vo výške 2 milióny K a úvery poskytla tiež za 2 milióny K. V rokoch 1913 - 1915 vykazovala čistý zisk 25 tisíc K, vklady v sume 1,25 milióna K a poskytnuté pôžičky vo výške 1,5 milióna K. V roku 1922 bol čistý zisk 22 tisíc korún československých (Kč), vklady dosiahli hodnotu 5,8 milióna Kč a pôžičky poskytla za 5 miliónov Kč.

Členmi správnej a dozornej rady boli barón Karol Jungenfeld, Ignác Klein, Ján Paták, Boldižár Matyašovsky, Marko Weszeczky, Ernest Winkler, Alexander Gallik, Mór Klein, Alajos Krempaszky, Gejza Pollner - pokladník.

Úverná banka pôsobila aktívne do roku 1923, keď vstúpila do nútenej správy. O rok neskôr sa začala jej likvidácia, ktorá bola ukončená v roku 1925. V roku 1926 bola banka zrušená.

Zachovaný archívny materiál bol uložený v archíve Štátnej banky československej v Bratislave do roku 1965, keď bol na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezený do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. Po roku 1990 boli dokumenty prevezené do budovy archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ sa v roku 2003 previezli do budovy archívu na Cukrovej 8 v Bratislave. Inventár k fondu bol vypracovaný v roku 1967 a v roku 2016 bol revidovaný. 

Úverná banka, Spišská Stará Ves

Dátum poslednej úpravy: 12. septembra 2019