SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Ružomberská priemyselná banka, Ružomberok

Bola založená v roku 1889 s akciovým kapitálom 50 tisíc zlatých. Po prechode na zlatú rakúsko-uhorskú korunovú menu bol akciový kapitál prepočítaný na 100 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). V roku 1902 bol zvýšený na 200 tisíc K a v roku 1909 na 400 tisíc K.

Ružomberská priemyselná banka, Ružomberok - účastina, 1910Banka vznikla na protest časti funkcionárov a akcionárov Ružomberského úverkového účastinného spolku v Ružomberku založeného rodinou Makovických v roku 1879. Dlhoročným predsedom správnej rady bol Karol Krčméry a podsprávcom Ján Števček. Banka vyplácala v rokoch 1906 - 1918 pomerne vysoké dividendy vo výške 8 - 14 %.

Po vzniku prvej Československej republiky však utrpela straty kvôli upísaným vojnovým pôžičkám a v dôsledku imobilizácie akciového kapitálu v Budapešti. Počas povojnovej hospodárskej krízy sa dostala do veľkých ťažkostí. V roku 1926 valné zhromaždenie rozhodlo o likvidácii, ktorá trvala do roku 1930, pričom sa banka vyrovnala s vkladateľmi na 50 % a s veriteľmi na 60 %.

Z Ružomberskej priemyselnej banky sa zachovala iba jedna kniha zápisníc valného zhromaždenia a výboru z rokov 1922 - 1925. Archívny dokument bol pôvodne uložený v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Ružomberku, kde bol v roku 1968 vytvorený dočasný inventár. V roku 1993 bol dokument prevezený do archívu Národnej banky Slovenska v Bratislave na Krajnej 27 a v roku 2003 do budovy na Cukrovej 8, kde bol inventár v roku 2016 doplnený.

Dátum poslednej úpravy: 23. septembra 2019