SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Podkarpatská banka, Užhorod, filiálka Prešov

Podkarpatská banka, účastinná spoločnosť, bola založená v roku 1920. Základná istina peňažného ústavu bola 5 miliónov korún československých (Kč). Nominálna hodnota 10 tisíc kusov akcií bola 500 Kč za kus. Prvé filiálky banky boli založené v tom istom roku ako centrála, a to v Mukačeve, Jasinej, Michalovciach a bola založená aj expozitúra v Akne Slatine. V roku 1925 založila banka filiálku v Prešove.

Podkarpatská banka, Užhorod - účastina, 1920Banka bola oprávnená uskutočňovať v rámci zákonných ustanovení všetky bankové obchody - prijímať vklady, sprostredkovávať pôžičky, predávať a kupovať nehnuteľnosti, vymáhať pohľadávky a prijímať depozity. Podľa údajov peňažných a obchodných ročeniek Compass dosiahla v roku 1922 čistý zisk vo výške 494 tisíc Kč, vklady na vkladných knižkách dosiahli sumu 6,6 milióna Kč a úvery boli poskytnuté vo výške okolo 8 miliónov Kč. Členmi správnej a dozornej rady boli Augustín Vološýn, Michael Hančin, Valentin Gerzov, generálny riaditeľ Konštantín Hrabor a riaditeľ Vasil Fedinec. Banka pôsobila do roku 1941, potom zanikla aj s filiálkami.

Z dokumentov sa zachovala jedna kniha bežných účtov. Tá bola uložená v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Humennom do roku 1962, keď bola prevezená do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach. Po roku 1990 bola prevezená do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave a odtiaľ v roku 2003 do budovy jej archívu na Cukrovej 8 v Bratislave. Prvý inventár bol vyhotovený v roku 1963 a doplnený bol v roku 2016 v archíve Národnej banky Slovenska.

Dátum poslednej úpravy: 23. septembra 2019