SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Plešivecká hospodárska banka, Plešivec

Plešivecká hospodárska banka, účastinná spoločnosť, bola založená v roku 1912 pod názvom Pelsőczi közgazdasági bank, r. t. Základná istina spoločnosti bola 150 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). Nominálna hodnota 1 500 kusov akcií bola 100 K za akciu. Banka bola oprávnená uskutočňovať v rámci zákonných ustanovení všetky bankové obchody, prijímať vklady, sprostredkovávať pôžičky a kupovať nehnuteľnosti. Patrila k menším peňažným ústavom. V rokoch 1913 - 1915 vykazovala čistý zisk 15 tisíc K, vklady na vkladných knižkách boli v hodnote okolo 200 tisíc K a úvery poskytla za 300 tisíc K.

Plešivecká hospodárska banka, Plešivec - účastina, 1912Členmi správnej a dozornej rady boli Jozef Szent-Iványi, Bertalan Hevessy, Ján Disza, Karol Becze, Ladislav Kathona, Andrej Lörincz, Jozef Miklossy, Jozef Rabin, Bertalan Schön, Miksa Bergstein, Miksa Weisz, Karol Uxa, Andrej Matis, Andrej Kardos, Martin Gold a ďalší. Pôsobila do roku 1925, keď vstúpila do likvidácie.

Zachovaný archívny materiál bol uložený v archíve Štátnej banky československej v Bratislave do roku 1965, keď bol na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezený do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. V roku 1992 boli už všetky dokumenty uložené v budove archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ sa v roku 2003 previezli do budovy archívu na Cukrovej 8 v Bratislave. Prvý inventár bol vypracovaný v roku 1967 a zrevidovaný bol v roku 2016 v archíve Národnej banky Slovenska. Dokumenty sú uložené v jednej archívnej škatuli a sú to bilancie z rokov 1911, 1921 - 1924 a zápisnice z valných zhromaždení v rokoch 1921 - 1925.

Dátum poslednej úpravy: 20. septembra 2019