SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Novozámocká ľudová banka, Nové Zámky

Bola založená v roku 1872 pod názvom Érsekújvári népbank s akciovým kapitálom 50 tisíc zlatých. V roku 1900 bol akciový kapitál po prechode na zlatú korunovú menu prepočítaný na 100 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). V roku 1910 bol zvýšený na 360 tisíc K a v roku 1918 na 1,8 milióna K. Predsedom správnej rady bol Karol Galba, prezidentom banky Imrich Kukan a riaditeľom Karol Conleger. V rokoch 1883 - 1909 vyplácala banka pomerne vysoké dividendy od 15 do 20 %. V rokoch 1910 - 1916 klesli dividendy na 5 – 8 % a neskôr až na 3 – 4 %.

Novozámocká ľudová banka, Nové Zámky - účastina, 1916Rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik prvej Československej republiky mali na činnosť banky nepriaznivé dôsledky, pretože svoje zdroje mala imobilizované v Budapešti. Veľkú časť prostriedkov mala investovanú vo vojnových pôžičkách, ktoré sa jej podarilo nostrifikovať za pomoci Jednoty peňažných ústavov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v Bratislave. Od roku 1922 spadala do záujmovej sféry Slovenskej všeobecnej úvernej banky v Bratislava, ktorá s ňou uzavrela afilačnú zmluvu. Banka sa v dôsledku hospodárskej krízy dostala v roku 1931 do veľkých ťažkostí, preto ju napokon na základe fúzie v roku 1934 Slovenská všeobecná úverná banka prevzala.

Z činnosti banky sa zachovalo nepatrné množstvo dokumentov v maďarskom a slovenskom jazyku, pričom najvýznamnejšie sú zápisnice správy a valných zhromaždení z rokov 1913 - 1934. Fond možno použiť na štúdium dejín bankovníctva na Slovensku so zameraním na aktivity menšieho maďarského peňažného ústavu v prvej polovici 20. storočia. Archívny fond bol spracovaný v archíve Národnej banky Slovenska v roku 2016.

Dátum poslednej úpravy: 31. decembra 2018