SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Michalovská obchodná a úverná banka, Michalovce

Michalovská obchodná a úverná banka, účastinná spoločnosť, bola založená v roku 1894 v Michalovciach pod názvom Nagymihályi kereskedelmi és hitelbank, r. t. Spoločnosť bola oprávnená uskutočňovať v rámci zákonných ustanovení všetky bankové obchody, preberať vklady, sprostredkovať pôžičky, predávať a kupovať nehnuteľnosti, vymáhať rôzne pohľadávky a prijímať depozity.

Výsledky obchodnej činnosti banky boli spočiatku dobré. V roku 1907 mala čistý zisk 84 tisíc rakúsko-uhorských korún (K), vklady vo výške približne 2 milióny K a úvery poskytla v rovnakej výške. V rokoch 1913 - 1915 mala čistý zisk 100 tisíc K, vklady vo výške 2,8 milióna K a úvery poskytla v sume 4 milióny K. Akciový kapitál účastinnej spoločnosti bol 400 tisíc K a pozostával z 2 tisíc kusov akcií po 200 K. Obchodný rok 1922 priniesol čistý zisk 113 tisíc korún československých (Kč), vklady na vkladné knižky dosiahli 15 miliónov Kč a úvery banka poskytla tiež vo výške 15 miliónov Kč.

Členmi správnej a dozornej rady spoločnosti boli vtedy Mark Widder, Mór Brünn, Mór Brügler, Andor Barnai, Ignác Rosenberg, Gabriel Strömpl, Zoltán Földes, Ignác Fudos, Jozef Kállai, Vojtech Kakusz, Gejza Toperczer, Alexander Löfler, Jonás Engel, Menyhért Widder. Hlavným účtovníkom bol Róbert Eugen a pokladníkom Ľudevít Leuchtman. V roku 1911 si banka v Michalovciach dala postaviť novú budovu na niekdajšom Deákovom námestí.

Svoju činnosť vykonávala do roku 1926, keď vstúpila do likvidácie a jej budova bola predaná.

Zachovaný archívny materiál bol uložený v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Bratislave do roku 1965, keď na základe príkazu Slovenskej archívnej správy bol prevezený do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. Dokumenty boli po roku 1990 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ sa v roku 2003 previezli do budovy archívu na Cukrovej 8 v Bratislave. Inventár bol vypracovaný v roku 1967 v archíve Štátnej banky československej a v roku 2016 bol zrevidovaný v archíve Národnej banky Slovenska. Archívny fond tvoria iba zlomky dokumentov, prevažne z rokov 1920 - 1925.

Dátum poslednej úpravy: 27. júna 2018