SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Likvidačný fond menový, Praha, úradovňa Bratislava

Fond bol zriadený v roku 1947 na likvidáciu viazaných vkladov podľa dekrétu prezidenta republiky o obnove československej meny. Vznikol ako samostatná právnická osoba so sídlom v Prahe a s úradovňou v Bratislave, ktorá začala svoju činnosť vykonávať 12. marca 1948. Pôsobil až do roku 1953, keď na základe zákona č. 41/1953 Zb. z. a n. vstúpil do likvidácie.

Pokynom ministerstva financií z roku 1965 boli spisy úradovne Likvidačného fondu menového v Bratislave nachádzajúce sa v podnikovom archíve Štátnej banky československej, Oblastnom ústave pre Slovensko, podrobené vnútornej skartácii, počas ktorej boli vyčlenené záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou. V prevažnej miere ide o obežníky, smernice a bilančné výkazy o uvoľňovaní viazaných vkladov z rokov 1947 - 1953. Archívny fond sa od roku 2003 nachádza v archíve Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave.

Dátum poslednej úpravy: 27. júna 2018