SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Humenská obchodná a priemyselná banka, Humenné

Humenská obchodná a priemyselná banka, účastinná spoločnosť, Humenné, bola založená v roku 1903 pod názvom Homonnai kereskedelmi és iparbank, r. t. Základná istina spoločnosti bola 200 tisíc rakúsko-uhorských korún (K) a nominálna hodnota účastín bola tisíc kusov akcií po 200 K.

Humenská obchodná a priemyselná banka, Humenné - účastina, 1903Banka vykonávala všetky bankové obchody, teda preberala vklady, sprostredkovávala pôžičky, predávala a kupovala nehnuteľnosti a vymáhala rôzne pohľadávky.

Patrila medzi kapitálovo slabšie vybavené peňažné ústavy. V roku 1907 vykázala čistý zisk 27 tisíc K, vklady na vkladných knižkách boli okolo 1,5 milióna K a úverov poskytla tiež za 1,5 milióna K. Celkový obrat vykazovala 4,3 miliónov K.

Členmi správnej a dozornej rady boli Ervin Moskovics, Áron Herskovits, Mór Markovits, Hugo Oestereicher, Ludevít Perzsenszky, Jakub Fejes a ďalší, hlavným účtovníkom Dezider Havas a pokladníkom Jakub Károlyi.

Banka pôsobila do roku 1925, keď na ňu bolo uvalené moratórium a v roku 1928 bola napokon vymazaná z firemného registra.

Zachované dokumenty boli uložené v archíve Štátnej banky československej v Bratislave do roku 1965, keď boli na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezené do archívu Štátnej banky československej v Košiciach, kde boli uložené v jej podnikovom archíve na Šrobárovej 2. Odtiaľ boli v roku 1995 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave a v roku 2003 do budovy archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave.

Inventár bol vypracovaný v roku 1967 a zrevidovaný v roku 2015 v archíve Národnej banky Slovenska.

Dátum poslednej úpravy: 19. septembra 2019