SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Gemerský účastinársky spolok pre tovarový obchod a bankový závod, Rimavská Sobota

Gemerský účastinársky spolok pre tovarový obchod a bankový závod v Rimavskej Sobote bol založený v roku 1917 pod názvom Gömörmegyei áruforgalmi részvénytársaság s akciovým kapitálom 100 tisíc rakúsko-uhorských korún (K) ako obchodná spoločnosť vo sfére vplyvu Gemerskej ľudovej a priemyselnej banky. Venoval sa najmä komisionálnemu predaju dreva, uhlia a iných tovarov.

V roku 1918 bol akciový kapitál zvýšený na 200 tisíc K a do roku 1922 na 400 tisíc korún československých (Kč). Spoločnosť sa v dôsledku povojnovej hospodárskej krízy dostala do odbytových ťažkostí a valné zhromaždenie v roku 1923 vyhlásilo likvidáciu spoločnosti. V roku 1927 však došlo k sanácii podniku znížením akciového kapitálu na 200 tisíc Kč a prijatím nového názvu Gemerská účastinná spoločnosť pre tovarový obchod a bankový závod, čo znamenalo rozšírenie činnosti o poskytovanie bankových služieb, najmä poskytovanie úverov a nákup cenných papierov. Podnik však vôbec neprosperoval a každoročne vykazoval stratu, ktorá v roku 1937 dosiahla sumu 527 tisíc Kč.

Spoločnosť pokračovala vo svojej činnosti aj počas pripojenia Rimavskej Soboty k Maďarsku v rokoch 1938 - 1945, pričom jeho pozícia sa vôbec nezlepšovala. Za rok 1944 dosiahol v prepočte na československé koruny stratu 163 tisíc. V roku 1946 bola nariadená likvidácia podniku, ktorá bola ukončená až v roku 1951 po zlikvidovaní a odpise všetkých strát.

Z činnosti tejto spoločnosti sa zachovalo nepatrné množstvo archívnych dokumentov prevažne v maďarskom jazyku, ktoré možno využiť na štúdium dejín lokálneho peňažného ústavu v prvej polovici 20. storočia. Išlo o zmiešaný typ obchodnej spoločnosti spojenej s bankovým závodom, ktorá sa zaoberala veľkoobchodom a zároveň aj poskytovaním úverov.

Archívne dokumenty boli pôvodne uložené v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Ružomberku, kde boli usporiadané a v roku 1968 k nim bol  vyhotovený dočasný inventár. V roku 1993 boli prevezené do archívu Národnej banky Slovenska v Bratislave, kde bol inventár v roku 2016 zrevidovaný.

Dátum poslednej úpravy: 26. júna 2018