SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Gemerská sporiteľňa a úverná banka, Rimavská Sobota

Gemerská sporiteľňa a úverná banka bola založená v roku 1897 s akciovým kapitálom 100 tisíc rakúsko-uhorských korún (K), ktorý bol rozdelený na tisíc akcií po 100 K. Protokolovaná bola v Sedrii v Rimavskej Sobote pod názvom Gömörmegyei takarékpénztár és hitelbank, r. t. Na jej čele stál predseda správnej rady Béla Ruthényi, vedúcim riaditeľom sa stal Martin Stolc a na čele dozorného povereníctva bol Jakub Jurasko.

Gemerská sporiteľňa a úverová banka, Rimavská Sobota - účastina, 1918Banka prosperovala, v roku 1905 bol akciový kapitál zvýšený na 200 tisíc K a v roku 1916 na 500 tisíc K. V roku 1910 participovala na založení Hajnáčskej sporiteľne a Gemerskej obchodnej spoločnosti v Rimavskej Sobote, ktorá sa zaoberala ťažbou a predajom dreva.

Banka do roku 1916 dosahovala pomerne vysoký čistý zisk, ktorý vzrástol z 5 tisíc K v roku 1898 na 62 tisíc K v roku 1913. Po vypuknutí prvej svetovej vojny postupne klesal až na 41 tisíc K v roku 1916. Banka pôsobila do roku 1920, keď bola v dôsledku sporiteľničného zákona premenovaná na Gemerskú úvernú banku na čele s generálnym riaditeľom Viliamom Möllerom.

Z činnosti banky sa zachovalo nepatrné množstvo dokumentov písaných prevažne v maďarskom jazyku, ktoré možno využiť pri výskume dejín bankovníctva na Slovensku s dôrazom na pôsobenie lokálneho peňažného ústavu na národnostne zmiešanom území južného Slovenska v prvej polovici 20. storočia.

Archívne dokumenty banky boli pôvodne uložené v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Ružomberku, kde boli usporiadané a bol k nim vyhotovený dočasný inventár. V roku 1993 boli prevezené do archívu Národnej banky Slovenska v Bratislave, kde bol dočasný inventár z roku 1968 zrevidovaný.

Dátum poslednej úpravy: 19. septembra 2019