SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Gemerská ľudová a priemyselná banka, Rimavská Sobota

Gemerská ľudová a priemyselná banka v Rimavskej Sobote bola založená v roku 1870 s akciovým kapitálom 30 tisíc zlatých, ktorý bol do roku 1899 postupne zvýšený na 150 tisíc zlatých. Cieľom zakladateľov bolo osloviť klientelu, ktorá stála mimo záujmu Rimavskosobotskej sporiteľne založenej v roku 1861. Išlo najmä o drobných živnostníkov, obchodníkov, roľníkov a statkárov. Predsedom správnej rady sa stal Gustáv Czibor, riaditeľom Karol Szemerly a pokladníkom Jozef Tóth. Banka v počiatkoch svojej činnosti vykazovala čistý zisk okolo 5 - 7 tisíc zlatých ročne, z ktorého však neboli vyplatené dividendy akcionárom, ale bol použitý na doplnenie akciového kapitálu. Až od roku 1874 začala banka vyplácať dividendy pravidelne v rozmedzí od 4 do 5 zlatých za akciu.

Gemerská ľudová a priemyselná banka, Rimavská Sobota - účastina, 1909

Po zavedení zlatej korunovej meny bol akciový kapitál banky prepočítaný na 300 tisíc rakúsko-uhorských korún (K), pričom do roku 1918 bol postupne zvýšený na 640 tisíc K. Banka prosperovala, pravidelne vyplácala dividendy od 10 do 22 K, pričom najvyšší čistý zisk vo výške 127 tisíc K dosiahla v roku 1918.

Počas prvej svetovej vojny zažívala konjunktúru, keď jej vklady na vkladné knižky a bežné účty vzrástli na vyše 8 miliónov K. Príliš sa však angažovala pri úpise vojnových pôžičiek; spolu so svojou klientelou upísala vyše 4 miliónov K. Problémy s nostrifikáciou cenných papierov a zamrznuté pohľadávky v Maďarsku spôsobili banke také problémy, že sa ocitla v platobných ťažkostiach a v roku 1922 jej bolo povolené moratórium. Keď sa situácia nezlepšovala, valné zhromaždenie v roku 1923 navrhlo likvidáciu ústavu. Tichá likvidácia firmy sa skončila až v roku 1944.

Z činnosti Gemerskej ľudovej a priemyselnej banky sa zachovalo nepatrné množstvo archívnych dokumentov prevažne v maďarskom jazyku, ktoré možno využiť na štúdium dejín tohto lokálneho peňažného ústavu začiatkom 20. storočia.

Archívne dokumenty boli pôvodne uložené v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Ružomberku, kde boli usporiadané a bol k nim vyhotovený dočasný inventár. V roku 1995 boli prevezené do archívu Národnej banky Slovenska v Bratislave, kde bol inventár z roku 1968 zrevidovaný.

Dátum poslednej úpravy: 19. septembra 2019