SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Mercur, zmenáreň, Budapešť, filiálka Bratislava

Mercur, zmenáreň, Budapešť, filiálka Bratislava, patrila peňažnému ústavu Mercur, valtóüzleti részvénytársaság založenému v Budapešti v roku 1896. Spoločnosť bola dcérskou firmou Bank- und Wechselstuben Aktiengesellschaft so sídlom vo Viedni. Jej pôvodný akciový kapitál  200 tisíc rakúsko-uhorských korún (K) bol do roku 1914 zvýšený na 10 miliónov K. V rokoch 1903 - 1917 Mercur pravidelne vyplácal dividendy v rozpätí od 4 do 9 %.

Filiálka v Bratislave sa zaoberala najmä zmenárenskou činnosťou a poskytovaním úverov. Po vzniku prvej Československej republiky v dôsledku prerušenia spojenia s budapeštianskou centrálou, kde mala uložené svoje prebytky, a na základe nostrifikačného zákona č. 12/1920 Zb. vstúpila v roku 1921 do likvidácie. Likvidátormi sa stali Alexander Bauer a Karol Mehl. Likvidácia peňažného ústavu trvala prinajmenšom do roku 1945, pričom sa najviac riešili tzv. stokorunové pohľadávky a záväzky československo - rakúskeho a československo - maďarského klíringu.

Z činnosti zmenárne sa zachovalo nepatrné množstvo dokumentov z rokov 1917 - 1942 v maďarskom, nemeckom a slovenskom jazyku, ktoré sa týkajú najmä likvidácie peňažného ústavu. Tieto dokumenty možno využiť na štúdium koncentračného a nostrifikačného procesu v slovenskom bankovníctve v medzivojnovom období. Archívny fond bol spracovaný v archíve Národnej banky Slovenska v roku 2016 a bol k nemu vyhotovený inventár.

Dátum poslednej úpravy: 27. decembra 2018