SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Mercur, zmenáreň, Budapešť, filiálka Bratislava

Mercur, zmenáreň, Budapešť, filiálka Bratislava, patrila peňažnému ústavu Mercur, valtóüzleti részvénytársaság založenému v Budapešti v roku 1896. Spoločnosť bola dcérskou firmou Bank- und Wechselstuben Aktiengesellschaft so sídlom vo Viedni. Jej pôvodný akciový kapitál  200 tisíc rakúsko-uhorských korún (K) bol do roku 1914 zvýšený na 10 miliónov K. V rokoch 1903 - 1917 Mercur pravidelne vyplácal dividendy v rozpätí od 4 do 9 %.

Filiálka v Bratislave sa zaoberala najmä zmenárenskou činnosťou a poskytovaním úverov. Po vzniku prvej Československej republiky v dôsledku prerušenia spojenia s budapeštianskou centrálou, kde mala uložené svoje prebytky, a na základe nostrifikačného zákona č. 12/1920 Zb. vstúpila v roku 1921 do likvidácie. Likvidátormi sa stali Alexander Bauer a Karol Mehl. Likvidácia peňažného ústavu trvala prinajmenšom do roku 1945, pričom sa najviac riešili tzv. stokorunové pohľadávky a záväzky československo - rakúskeho a československo - maďarského klíringu.

Z činnosti zmenárne sa zachovalo nepatrné množstvo dokumentov z rokov 1917 - 1942 v maďarskom, nemeckom a slovenskom jazyku, ktoré sa týkajú najmä likvidácie peňažného ústavu. Tieto dokumenty možno využiť na štúdium koncentračného a nostrifikačného procesu v slovenskom bankovníctve v medzivojnovom období. Archívny fond bol spracovaný v archíve Národnej banky Slovenska v roku 2016 a bol k nemu vyhotovený inventár.

Dátum poslednej úpravy: 27. decembra 2018