SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Bratia Haulík, bankový a komisionársky obchod, Nové Zámky

Firma Bratia Haulík, bankový a komisionársky obchod, Nové Zámky, pôsobila v Nových Zámkoch ako verejná obchodná spoločnosť od 22. apríla 1922. Verejnými spoločníkmi boli Vojtech Haulík a Ľudovít Haulík. Na základe príkazu povereníctva financií zo dňa 12. júla 1946 a 27. októbra 1947 bola nariadená likvidácia podniku. Po ukončení likvidácie bola firma 28. decembra 1951 vymazaná z firemného registra.

V archíve Národnej banky Slovenska sa zachovali väčšinou dokumenty týkajúce sa likvidácie firmy, úverové spisy, účtovné knihy. Fond bol spracovaný v roku 2009 a bol k nemu vyhotovený inventár. Inventár bol v roku 2016 doplnený a upravený.

Dátum poslednej úpravy: 10. septembra 2019