SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Bankový dom Frankl a spol., Bratislava

Bankový dom Frankl a spol. so sídlom v Bratislave bol založený 19. októbra 1930 ako komandita Českej eskomptnej banky a úverného ústavu v Prahe, pričom do firemného registra bola firma zapísaná dňa 19. decembra 1930. Predmetom činnosti ústavu bolo uskutočňovanie bankového obchodu vo všetkých oblastiach okrem prijímania vkladov na vkladné knižky a sprostredkovania osobného a hypotekárneho úveru. Bankový dom Frankl a spol. bola komanditná spoločnosť, kde osobne ručiacim spoločníkom bol Artur Frankl a komandistom Česká eskomptná banka a úverný ústav v Prahe s vkladom 5 miliónov korún československých (Kč). Okrem hlavného závodu v Bratislave otvorila spoločnosť v roku 1931 svoje filiálky v Lučenci, Košiciach, Užhorode a Žiline. Prevádzku mala v Bratislave na Ventúrskej 15, neskôr na Hviezdoslavovom námestí 9. Obchodným vedúcim bol Artur Frankl. V roku 1931 dostal peňažný ústav od ministerstva financií povolenie obchodovať s valutami. Po viedenskej arbitráži v roku 1938 však prišiel o svoje filiálky v Lučenci a Užhorode, ktoré musel odovzdať Košickej sporiteľni, čím utrpel veľké straty, ktoré vážne narušili jeho činnosť. Aj z tohto dôvodu bola 20. februára 1941 nariadená likvidácia firmy. Likvidátorom bol menovaný Emerich Kardoš, bankový úradník v Bratislave. Likvidácia aktív a pasív bola dokončená až 10. mája 1951, keď bola spoločnosť vymazaná z firemného registra.

V archíve Národnej banky Slovenska sa zachovali najmä dokumenty úverového, účtovného a daňového charakteru, ako aj rôzne bilančné doklady v súvislosti s likvidáciou firmy. Archívny fond bol v roku 2009 spracovaný a bol k nemu vypracovaný inventár.

Dátum poslednej úpravy: 5. decembra 2018